Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Anunțuri

09/08/2021 | Anunțuri
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a actualizat lista țărilor clasificate ca zonă roșie. SPANIA în continuare este inclusă în zona roşie. Lista intră în vigoare la 9 august 2021. Persoanele care vin din ţările clasificate ca zonă roșie; -vor respecta regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile; -vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică (poate fi descărcată pe site-ul Poliției de Frontieră indicat la finalul postării); -vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile declarate. Vor fi EXCEPTATE de la regimul de autoizolare persoanele care vin din țările clasificate ca zonă rosie, dacă: -deţin un act confirmativ de vaccinare anti-COVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Dovada imunizării va fi prezentată pe suport de hârtie sau în format electronic şi va fi valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; -deţin un act confirmativ de prezență a anticorpilor antiCOVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ, prezentat pe suport de hârtie sau în format electronic, este valabil pe durata perioadei de 90 zile din data efectuării investigației; Notă:...