Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Înregistrarea căsătoriei la Ambasadă

Înregistrarea căsătoriei la Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

Înregistrarea căsătoriei între cetățeni ai Republicii Moldova

Înregistrarea căsătoriei

Pentru încheierea căsătoriilor la Ambasada, cetățenii RM, PERSONAL, urmează să depună, cu cel puțin 1 lună înainte de data înregistrării căsătoriei, următoarele documente, în original si 2 fotocopii:

 • Declarația de căsătorie și Anexa la declarația de căsătorie (ambele formulare pot fi obținute la Ambasadă sau accesînd următoarea pagină web: www.stare-civila.gov.md/pages/casatorie-inregistare);
 • buletinele de identitate valabile ale viitorilor soți;
 • certificatele de naștere ale viitorilor soți;

     și după caz:

 • dovada desfacerii/încetării căsătoriei anterioare;
 • decizia autorității administrației publice locale și acordul părinților, în cazul reducerii vîrstei matrimoniale (pentru minorii sub vîrsta de 18 ani).

Declarația de căsătorie se depune personal de către viitorii soți în formă scrisă la Ambasadă. Nu este permisă depunerea declarației de căsătorie prin reprezentanță.

În declarația de căsătorie se indică, în mod obligatoriu, consimțământul viitorilor soți de a înregistra căsătoria, lipsa impedimentelor prevăzute de lege la căsătorie.

Notă: După depunerea tuturor actelor necesare, va fi stabilit un termen de cel puţin o lună pentru înregistrarea căsătoriei, care însă nu va depăşi termenul de două luni de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

Suma taxelor consulare și cheltuielilor aferente pentru întocmirea dosarului privind înregistrarea căsătoriei, cu eliberarea certificatului respectiv, constituie 70 Euro.

ATENȚIE! Căsătoriile dintre un cetățean al Republicii Moldova şi un cetățean al altui stat (inclusiv cu dublă cetățenie) se vor celebra în Regatul Spaniei, doar la starea civilă spaniola.

Pentru depunerea cererii de înregistrare a căsătoriei la Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei, în cazul în care solicitanții sunt ambii cetățeni ai Republicii Moldova, la solicitarea de înregistrare a căsătoriei, se vor prezenta următoarele acte:

În Republica Moldova NU se admite încheierea căsătoriei între:

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un singur părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi ruda adoptatorului în linie dreaptă, pîna la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoana minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.