Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Înregistrarea căsătoriei la Ambasadă

Înregistrarea căsătoriei la Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

 

Înregistrarea căsătoriei între cetățeni ai Republicii Moldova

 

Pentru depunerea cererii de înregistrare a căsătoriei la Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei, în cazul în care solicitanții sunt ambii cetățeni ai Republicii Moldova, la solicitarea de înregistrare a căsătoriei, se vor prezenta următoarele acte:

 

 • Declarația de căsătorie și Anexa la declarația de căsătorie (ambele formulare pot fi obținute la Ambasadă sau accesînd următoarea pagină web: www.stare-civila.gov.md/pages/casatorie-inregistare);
 • buletinele de identitate valabile ale ambilor soți;
 • certificatele de naștere ale viitorilor soți;

 

     și după caz:

 

 • dovada desfacerii/încetării căsătoriei anterioare;
 • decizia autorității administrației publice locale și acordul părinților, în cazul reducerii vîrstei matrimoniale (pentru minorii sub vîrsta de 18 ani).

 

Toate actele vor fi însoțite de 2 fotocopii

 

De asemenea, solicitanții vor prezenta bonul bancar de achitare a taxei consulare de 50 euro şi a taxei aferente de 10 euro.

 

Notă: După depunerea tuturor actelor necesare, va fi stabilit un termen de cel puţin o lună pentru înregistrarea căsătoriei, care însă nu va depăşi termenul de două luni de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

 

La cererea viitorilor soţi, în cazul existenţei unor motive temeinice şi cu acordul şefului oficiului stării civile din Republica Moldova, termenul de o lună poate fi redus.

 

În Republica Moldova nu se admite încheierea căsătoriei între:

 

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un singur părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi ruda adoptatorului în linie dreaptă, pîna la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoana minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.