Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Înregistrarea căsătoriei la Ambasadă

Înregistrarea căsătoriei la Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei
Cetățenii Republicii Moldova se pot adresa la Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei pentru înregistrarea căsătoriei.
 
Depunerea actelor necesare se face pe baza programării prealabile, realizate on-line pe următorul link:  https://ambasadarminspania.setmore.com
 
Pentru încheierea căsătoriei solicitanții depun personal, cu cel puțin 1 lună înainte de data înregistrării căsătoriei, următoarele acte:
        -    declarația de căsătorie și anexa la declarația de căsătorie (ambele pot fi accesate pe pagina www.stare-civila.gov.md/pages/casatorie-inregistare sau pot fi solicitate și completate la Ambasadă);
        -    buletinele de identitate valabile  (în original + câte două copii);
        -    certificatele de naștere (în original + câte două copii);
       precum și, după caz,
        -    dovada desfacerii/încetării căsătoriei precedente;
        -    decizia autorității administrației publice locale și acordul părinților (în cazul minorilor sub 18 ani).
 
Nu este permisă depunerea declarației de căsătorie prin reprezentanță.
 
La depunerea actelor va fi stabilit un termen de cel puțin o lună pentru înregistrarea căsătoriei, care nu va depăși, însă, termenul de două luni din data prezentării declarației de căsătorie.
 
Cuantumul taxelor consulare poate fi consultat pe pagina: https://spania.mfa.gov.md/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente
 
ATENȚIE: Căsătoriile dintre un cetățean al Republicii Moldova şi un reprezentant al altui stat (inclusiv cu dublă cetățenie) pot fi încheiate doar la oficiile de stare civilă ale Regatului Spaniei.
 
De menționat că în Republica Moldova nu este admisă încheierea căsătoriilor între: 
        -    persoanele din care cel puțin una este deja căsătorită;
        -    rudele în linie dreaptă până la rangul al IV-lea, inclusiv, frați și surori, inclusiv cei care au un singur părinte comun;    
        -    adoptator şi adoptat;
        -    adoptat şi ruda adoptatorului în linie dreaptă, până la al II-lea grad inclusiv;
        -    curator şi persoana minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
        -    persoanele dintre care cel puțin una a fost lipsită de capacitatea de exercițiu;
        -    persoanele condamnate la privațiune de libertate în perioada când ambele își ispășesc pedeapsa;
        -    persoanele de același sex.