Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Acțiuni notariale

Pentru solicitarea emiterii unei procuri sau declarații, cetățenii sunt rugați să se programeze în prealabil,accesând următorul link: https://ambasadarminspania.setmore.com
 
Programarea se va face separat pentru fiecare acțiune ce urmează a fi solicitată! Nu se vor acorda servicii multiple în cadrul unei singure programări. 
 
Autentificarea notarială a declarațiilor
 
Pentru legalizarea semnăturii pe cereri şi declarații se prezintă următoarele documente:
     ·         Actul de identitate valabil (pașaport / buletin de identitate) + o copie;
   ·         Copiile documentelor sau informația exactă despre persoana sau persoanele în interesul cărora se autentifică semnătura pe declarație.
 
Autentificarea notarială a procurilor
 
Cetățenii Republicii Moldova aflaţi temporar sau permanent pe teritoriul Regatului Spaniei, care doresc să împuternicească o persoană pentru a le reprezenta interesele în Republica Moldova pe diferite probleme, în cadrul diferitelor instituţii, se pot adresa personal la Ambasadă pentru autentificarea unor împuterniciri, cu prezentarea următoarelor documente:
   ·         Actul de identitate valabil la data solicitării acțiunii notariale (pașaportul, buletinul de identitate şi fișa de însoțire) + o copie;
     ·         Copia pașaportului sau buletinului de identitate al persoanei pe numele căreia se întocmește procura.
 
 ATENȚIE: Procurile și declarațiile sunt semnate de către solicitant în prezența funcționarului consular, legislaţia Republicii Moldova nepermițând autentificarea acestora prin poștă, fax sau e-mail.
 
IMPORTANT: Întru optimizarea timpului rezervat pentru perfectarea procurii / declarației, solicitanții sunt rugați să expedieze la adresa de e-mail a Ambasadei (consul.madrid@mfa.gov.md), cu o zi înainte de ziua programării, modelul documentului ce urmează a fi perfectat în formatul “WORD”.
 
 Autentificarea fotocopiilor
 
Pentru autentificarea fotocopiilor de pe documentele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova se prezintă următoarele acte:
     ·         Actul de identitate valabil (pașaport / buletin de identitate) + o copie;
     ·         Originalul actului fotocopia căruia urmează a fi autentificată + o copie.
 
ATENTIE!
În cazul declarațiilor de călătorie pentru copiii minori, atunci când copilul călătorește cu unul dintre părinți, nu este necesar ca părinții să se autorizeze reciproc.
 
În caz de urgență sau în caz de imposibilitate de a se deplasa la Ambasadă, solicitanții acțiunilor notariale se pot adresa oricărui notar din Regatul Spaniei. Pentru ca actele notariale întocmite la notarii spanioli să fie valabile pe teritoriul Republicii Moldova acestea urmează a fi legalizate cu Apostila de la Haga (Apostilla de la Haya) la Colegiile Notariale teritoriale din Spania. Lista Colegiilor Notariale din cele 17 comunități autonome spaniole poate fi accesată pe pagina: http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notario/el-notariado-en-espana/colegios-notarialesUlterior, documentele apostilate urmează a fi traduse, fie în Republica Moldova, fie în Spania. În cazul în care traducerea este efectuată de un traducător autorizat din Spania, aceasta de asemenea trebuie legalizată cu Apostila de la Haga.
 
Lista actualizată a traducătorilor autorizați din diverse localități ale Spaniei, inclusiv de limba română sau rusă, poate fi consultată pe pagina: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/
 
Lista traducătorilor autorizați din Republica Moldova poate fi consultată pe pagina:  http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=634
 
 
NOTĂ: Cuantumul taxelor consulare și a celor aferente pentru serviciile prestate poate fi accesat aici: https://spania.mfa.gov.md/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente