Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Acte notariale

Programul de lucru cu solicitanții actelor notariale este în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi, între orele 08.30 – 11.30. Serviciul este oferit cu programare prealabilă

 

Programarea se oferă de luni până vineri între orele 13.30-17.00, la numărul de telefon +34 91 828 79 89 sau adresa de e-mail: consul.madrid@mfa.md, cu invocarea motivului, numelui/prenumelui solicitantului, localității/provinciei de reședință din Spania și a unui număr de telefon.

 

Actele notariale perfectate se eliberează în aceeaşi zi, între orele 14.00 – 17.00.

 

Cele mai solicitate acțiuni notariale, efectuate de către Ambasadă sunt:

 • autentificarea procurilor, declarațiilor, testamentelor, contractelor (cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj);
 • legalizarea semnăturilor de pe documente (declarații privind călătoria copiilor neînsoțiți de către unul din părinți și alte declarații pe proprie răspundere);
 • legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele;
 • certificarea unor fapte în cazurile prevăzute de lege;
 • eliberarea duplicatelor actelor notariale, etc.

 

Pentru întocmirea procurii, solicitantul urmează să se prezinte personal la Ambasadă cu următoarele acte:

 • paşaportul sau buletinul de identitate valabil, însoţit de o fotocopie;
 • fotocopia paşaportului sau buletinului de identitate valabil (sau datele de identitate exacte) al persoanei care urmează a fi împuternicită;
 • bonul bancar de achitare a taxei consulare și aferente de 35 euro (rechizitele bancare se eliberează la momentul solicitării procurii).

 

Pentru întocmirea declaraţiei privind călătoria minorilor fără însoţirea părinţilor, solicitantul urmează să se prezinte personal la Ambasadă cu următoarele acte:

 • paşaportul sau buletinul de identitate valabil, însoţit de o fotocopie;
 • certificatul de naştere al minorului însoțit de o fotocopie;
 • fotocopia paşaportului valabil al minorului;
 • fotocopia paşaportului valabil (sau datele de identitate exacte) al persoanei care urmează a fi împuternicită să călătorească cu minorul;
 • bonul bancar de achitare a taxei consulare și aferente de 15 euro (rechizitele bancare se eliberează la momentul solicitării declaraţiei).

 

Pentru autentificarea declaraţiei privind acceptarea/renunţarea la succesiune, solicitantul urmează să se prezinte personal la Ambasadă cu următoarele acte:

 • paşaportul sau buletinul de identitate valabil, însoţit de o fotocopie;
 • fotocopia certificatului de deces;
 • fotocopia paşaportului sau buletinului de identitate valabil (sau datele de identitate exacte) al persoanei în favoarea căreia se renunţa la succesiune, după caz;
 • bonul bancar de achitare a taxei consulare și aferente de 55 euro (rechizitele bancare se eliberează la momentul solicitării declaraţiei).

 

Pentru întocmirea altor declaraţii pe proprie răspundere, solicitantul urmează să se prezinte personal la Ambasadă cu următoarele acte:

 • paşaportul sau buletinul de identitate valabil, însoţit de o fotocopie;
 • fotocopia paşaportului sau buletinului de identitate valabil (sau datele de identitate exacte) al persoanei în interesul căreia se întocmeşte declaraţia;
 • bonul bancar de achitare a taxei consulare și aferente de 15 euro (rechizitele bancare se eliberează la momentul solicitării declaraţiei)

 

Pentru legalizarea copiilor documentelor şi a extraselor din documente, solicitantul urmează să se prezinte personal la Ambasadă cu următoarele acte:

 • paşaportul sau buletinul de identitate valabil, însoţit de o fotocopie;
 • documentul în original al cărui fotocopie urmează a fi legalizată, însoţit de o fotocopie;
 • bonul bancar de achitare a taxei consulare de 2 euro (pentru fiecare pagină) şi a taxei aferente de 2 euro (rechizitele bancare se eliberează la momentul solicitării legalizării copiei).

 

Important!

Procurile şi declaraţiile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului. Legislaţia Republicii Moldova nu permite autentificarea actelor notariale prin poştă, fax sau e-mail.

 

În cazul declarațiilor de călătorie pentru copiii minori, atunci cînd copilul călătorește cu unul dintre părinți, NU este necesar ca părinții să se autorizeze reciproc.

 

NOTĂ:

În caz de urgență sau în caz de imposibilitate de deplasare la Ambasadă, solicitanții actelor notariale se pot adresa oricărui notar din Regatul Spaniei.

 

Actele notariale întocmite la notarii spanioli, pentru a fi valabile pe teritoriul Republicii Moldova, urmează a fi legalizate cu Apostila de la Haga (Apostilla de la Haya) de către Colegiile Notariale teritoriale din Spania.

 

Lista Colegiilor Notariale din cele 17 comunități autonome spaniole poate fi accesată la următorul link: www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notario/el-notariado-en-espana/colegios-notariales

 

Ulterior, actele notariale vor trebui traduse fie în Republica Moldova fie în Spania. În cazul în care traducerea este efectuată de un traducător autorizat din Spania, traducerea, de asemenea, trebuie sa fie legalizată cu Apostila de la Haga.

 

Lista actualizată a traducătorilor autorizați din diverse localități ale Spaniei, inclusiv de limba română sau rusă, poate fi consultată accesînd următorul link: www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/ListadoTIJ.pdf

 

Lista traducătorilor autorizați din Republica Moldova poate fi consultată accesînd următorul link: www.justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/traducatori