Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

ATENȚIE!!!

Publicat:Fri, 15/05/2020 - 00:00

Restricțiile asupra călătoriilor în Spania se mențin până la 15 iunie 2020.

Se menține controlul asupra frontierelor interne și restricțiile asupra călătoriilor neesențiale efectuate către Spania din țările terțe ale Uniunii Europene și țările asociate spațiului Schengen.

În perioada indicată, trecerea frontierei terestre interne a Spaniei este permisă cu titlu de excepție doar următoarelor categorii:

  • persoanelor rezidente în Spania,
  • persoanelor rezidente în alte state membre sau asociate spațiului Schengen, care se îndreaptă spre locul loc de reședință;
  • lucrătorilor transfrontalieri,
  • profesioniștilor în domeniul sanitar sau din serviciile de îngrijire a bătrânilor, care se îndreaptă la locul de exercitare a activității lor de muncă,
  • persoanelor, care prezintă dovada documentată a situației/motivului de forță majoră pentru care se necesită traversarea frontierei,
  • străinilor acreditați în Spania ca membri ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și organismelor internaționale cu sediul în Spania, doar strict pentru exercitarea misiunii sale oficiale,
  • transportului de mărfuri, pentru asigurarea activității economice și menținerea lanțului de aprovizionare.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5053.pdf

BOE.ES

www.boe.es