Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Buletine de Identitate

Programarea pentru depunerea cererilor de perfectare a buletinelor de identitate poate fi efectuată în zilele de luni până vineri, între orele 13.30-17.00, la numărul de telefon +34 91 828 79 89 sau la adresa de e-mail: consul.madrid@mfa.gov.md, cu indicarea numelui/prenumelui solicitantului, localității/provinciei de reședință din Spania și a unui număr de telefon.

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate se depune PERSONAL la misiunea diplomatică. Minorii şi persoanele asupra cărora este instituită tutela, sunt însoțiți de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, care va depune și semna cererea pentru eliberarea buletinului de identitate.

Buletinele de identitate NU pot fi eliberate în regim de urgență, întrucât se confecționează în Republica Moldova și se trimit ulterior la Ambasadă. Termenul de eliberare a buletinului de identitate, conform tarifelor Agenției Servicii Publice, este de 5 zile lucrătoare, 15 zile calendaristice și 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la Agenție.

Notă! În practică, buletinele de identitate sunt disponibile spre ridicare cu o întârzie de aproximativ 3-4 săptămâni, în raport cu termenul solicitat în ziua depunerii cereri la Ambasadă, întrucât cererile sunt trimise în Republica Moldova prin curier diplomatic şi pe aceeași cale revin la Ambasadă.

Pentru examinarea cererii de perfectare a buletinului de identitate solicitantul depune PERSONAL la Ambasadă, la data şi ora stabilită, următoarele acte în original + 2 fotocopii (se selectează după caz):

 1. buletinul de identitate şi fișa de însoțire;
 2. pașaportul pentru călătorii în străinătate (a paginii unde este plasată fotografia);
 3. certificatul de naștere al solicitantului (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de nașteri moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 4. certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorţ (în cazul căsătoriei încheiate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 5. patru fotografii color pe fon alb, mărimea 3,5 x 4,5 cm;
 6. două fotografii color pe fon alb, mărimea 10x15 cm;
  Pe verso fotografiilor solicitantul scrie următoarele: "Eu, (numele de familie, prenumele solicitantului), născut/ă pe data (data, luna, anul), confirm imaginea personală pe fotografia prezentată. (semnătura solicitantului).”
  Cerinţele faţă de fotografii:
  - Fotografia trebuie să fie color, recentă (nu mai veche de o lună).
  - Pentru persoana care poartă ochelari, NU sunt permise fotografiile cu ochelari.
  - Persoana trebuie sa fie în îmbrăcăminte de culori inchise.
 7. certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta de până la 16 ani (dacă copiii s-au născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naștere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);

Pentru COPIL minor (pâna la 18 ani)

 1. buletinul de identitate şi fișa de însoțire;
 2. pașaportul pentru călătorii în străinătate (a paginii unde este plasată fotografia);
 3. certificatul de naștere al solicitantului (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de nașteri moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 4. patru fotografii color pe fon alb, mărimea 3,5 x 4,5 cm;
 5. două fotografii color pe fon alb, mărimea 10x15 cm;
  Pe verso fotografiilor solicitantul scrie următoarele: "Eu, (numele de familie, prenumele solicitantului), născut/ă pe data (data, luna, anul), confirm imaginea personală pe fotografia prezentată. (semnătura solicitantului).”
  Cerinţele faţă de fotografii:
  - Fotografia trebuie să fie color, recentă (nu mai veche de o lună).
  - Pentru persoana care poartă ochelari, NU sunt permise fotografiile cu ochelari.
  - Persoana trebuie sa fie în îmbrăcăminte de culori inchise.
 6. certificatul de căsătorie, dacă părinții se află în căsătorie, va fi prezentat de către părintele, cetățean al Republicii Moldova;
 7. hotărârea instanței de judecată cu privire la divorț, definitivă și irevocabilă, dacă părinții se sunt în divorț, va fi prezentat de către părintele, cetățean al Republicii Moldova, căruia i-a fost încredințat copilul sau declarația celuilalt părinte - consimțământul notarial autentificat al unui părinte pentru perfectarea actului de identitate;
 8. certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui – după caz (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta).
  Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui sau se va solicita procedura de transcriere;
 9. 9. hotărârea judecătorească de adopție (în cazul în care există adopții);
 10. 10. consimțământul notarial autentificat al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naștere rectificat (în cazul în care există adopții).

Important!

- Prezența solicitantului buletinului și a reprezentantului legal la Ambasadă este OBLIGATORIE! Nu se permite solicitarea/perfectarea buletinului prin procură.

- Buletinul poate fi ridicat doar de către titular personal/reprezentantul legal sau prin procură.

Eliberarea buletinelor de identitate are loc la sediul Ambasadei, pe baza semnăturii titularului sau a unei persoane împuternicite de titular (părintele), în cadrul orarului de lucru cu publicul, 14.00 -16.30, fără programare.

La cererea solicitantului, buletinul de identitate poate fi remis prin poștă, totodată va depune un plic pre-plătit autoadresat.

TAXELE pentru eliberarea buletinului de identitate

NOTĂ!

 • Termenul de obţinere/eliberare a buletinului de identitate prin intermediul Ambasadei indicat în tabelul de mai sus, reprezintă durata de confecționare a buletinului în Republica Moldova, la care se adaugă un termen pentru expedierea/primirea documentelor la Ambasadă.
 • Termenele indicate în tabelul de mai jos reprezintă durata de confecționare a buletinului de identitate în Republica Moldova. La aceste termene se adaugă aproximativ 3-4 săptămîni pentru expedierea și recepționarea documentelor de către Ambasadă!!!
Nr.
d/o
Denumirea serviciuluiTermenul de confecționare în Republica Moldova Tariful în EURO
1.Eliberarea buletinului de identitate30 zile calendaristice45
15 zile calendaristice50
5 zile lucrătoare60
2.Eliberarea buletinului de identitate în locul celui pierdut sau furat30 zile calendaristice45
15 zile calendaristice55
5 zile lucrătoare70
3.Eliberarea buletinului de identitate provizoriu, cu fotografierea persoanei:24 ore45

(aprobate prin ordinul Agenției Servicii Publice nr. 163 din 12.05.2015)