Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Buletine de Identitate

Depunerea cererii pentru perfectarea buletinului de identitate se face pe bază de programare prealabilă, realizată on-line:https://ambasadarminspania.setmore.com (programarea se va face pentru un singur serviciu. Nu se acceptă servicii duble în aceiași oră fixată). 

Prezența personală la Ambasadă a solicitanţilor este OBLIGATORIE!

Buletinele de identitate NU pot fi eliberate în regim de urgență, întrucât se confecționează în Republica Moldova și se trimit ulterior la Ambasadă.

Notă! În practică, actele sunt disponibile spre ridicare cu o întârzie de aproximativ 3-4 săptămâni, în raport cu termenul solicitat în ziua depunerii cereri la Ambasadă, întrucât cererile sunt trimise în Republica Moldova prin curier diplomatic şi pe aceeași cale revin la Ambasadă.

!!! Pentru a transmite BULETINULUI la domiciliul solicitantului vă rugăm să procurați de la poștă (correos) un plic preplătit,corespunzător MODELULUI aici

Buletin de identitate ADULT

Solicitantul depune PERSONAL dosarul la data şi ora stabilită, conform programării prealabile.  

Pentru perfectarea buletinului de identitate este necesar de prezentat următoarele acte (se selectează după caz):

 1. buletinul de identitate şi fișa de însoțire în original + 2 fotocopii ;

 2. pașaportul pentru călătorii în străinătate (a paginii unde este plasată fotografia) în original     + 2 fotocopii ;

 3. certificatul de naștere al solicitantului în original + 2 fotocopii  (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de nașteri moldovenesc transcris sau  se va solicita procedura de transcriere); 

 4certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorț în original + 2 fotocopii  (în cazul căsătoriei încheiate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie  moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);

  5.  patru fotografii color pe fon alb, mărimea 3,5 x 4,5 cm;

  6.  două fotografii color pe fon alb, mărimea 10x15 cm;     

 Pe verso fotografiilor mari solicitantul scrie următoarele: "Eu, (numele de familie, prenumele    solicitantului)născut/ă pe data (data, luna, anul)confirm imaginea personală pe fotografia prezentată(semnătura solicitantului).”
Cerințele față de fotografii:
- Fotografia trebuie să fie color, recentă (nu mai veche de o lună).
- Pentru persoana care poartă ochelari, NU sunt permise fotografiile cu ochelari.
- Persoana trebuie sa fie în îmbrăcăminte de culori închise.

  7. certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta de până la 16 ani (dacă copiii s-au născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naștere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere) în original + 2 fotocopii .

Buletin de identitate pentru COPIL (minor până la 18 ani)

Prezența minorului și a reprezentantului legal (părinte) este OBLIGATORIE!

Cererea privind eliberarea pașaportului pentru minori poate fi formulată de ambii părinții sau doar de către unul dintre părinți, atunci când se află în posesia certificatului de căsătorie eliberat de către autorităţile din RM sau prezintă declarația de acord din partea celuilalt părinte, fie autentificată notarial sau depusă personal la Ambasadă în momentul depunerii cererii. În cazul cuplurilor divorțate, cererea privind eliberarea pașaportului pentru minor se depune de părintele căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre rămasă definitivă și irevocabilă.

Pentru perfectarea buletinului de identitate este necesar de prezentat următoarele acte (se selectează după caz):

1. buletinul de identitate şi fișa de însoțire în original + 2 fotocopii ;

2. pașaportul pentru călătorii în străinătate în original + 2 fotocopii  (a paginii unde este plasată fotografia);

3.   certificatul de naștere al solicitantului în original + 2 fotocopii  (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de nașteri moldovenesc transcris sau se  va solicita procedura de transcriere);

4.   patru fotografii color pe fon alb, mărimea 3,5 x 4,5 cm;

5.   două fotografii color pe fon alb, mărimea 10x15 cm; Pe verso fotografiilor solicitantul scrie următoarele: "Eu, (numele de familie, prenumele solicitantului), născut/ă pe data (data, luna, anul), confirm imaginea personală pe fotografia prezentată. (semnătura solicitantului).

Ce  Cerințele față de fotografii:   
- Fotografia trebuie să fie color, recentă (nu mai veche de o lună).
- Pentru persoana care poartă ochelari, NU sunt permise fotografiile cu ochelari.
- Persoana trebuie sa fie în îmbrăcăminte de culori închise.

 6.  certificatul de căsătorie în original + 2 fotocopii dacă părinții se află în căsătorie, va fi prezentat de către părintele, cetățean al Republicii Moldova; 

 7.  hotărârea instanței de judecată cu privire la divorț, definitivă și irevocabilă în original + 2 fotocopii dacă părinții se sunt în divorț, va fi prezentat de către părintele, cetățean al Republicii Moldova, căruia i-a fost încredințat   copilul sau declarația celuilalt părinte - consimțământul notarial autentificat al unui părinte pentru perfectarea actului de identitate;

  8. certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui în original + 2 fotocopii  – după caz (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta).

          dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui sau se va solicita procedura de     transcriere;

  9. hotărârea judecătorească de adopție în original + 2 fotocopii  (în cazul în care există adopții)

     10. consimțământul notarial autentificat al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naștere rectificat (în cazul în care există adopții) în original + 2 fotocopii  .

Important!

Nu se permite solicitarea/perfectarea buletinului prin procură.

Buletinul poate fi ridicat doar de către titular personal/reprezentantul legal sau prin procură.

Eliberarea buletinelor de identitate are loc la sediul Ambasadei, pe baza semnăturii titularului sau a unei persoane împuternicite de titular (părintele), în cadrul orarului de lucru cu publicul, 14.00 -16.30, fără programare.

 

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova

20 zile lucrătoare

7 euro

 

30 euro

9 euro

46 euro

5 zile lucrătoare

20 euro

11 euro

61 euro

Declararea pierderii sau furtului buletinului de identitate,

în procesul obținerii a unui nou buletin de identitate 

3 euro

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova

 

                4 euro

 

30 euro

 

8 euro

 

42 euro

 (aprobate prin ordinul Agenției Servicii Publice nr. 163 din 12.05.2015)