Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Buletine de Identitate

BULETINE DE IDENTITATE
                                                                                                                                                            
Cetățenii Republicii Moldova se pot adresa la Ambasada Republicii Moldova la Madrid pentru perfectarea buletinului de identitate.
 
Depunerea cererii pentru perfectarea buletinului se face pe bază programării prealabile, realizate on-line pe adresa:  https://ambasadarminspania.setmore.com
 
Prezența la Ambasadă a solicitantului este OBLIGATORIE!
 
Atenție: Programarea este valabilă doar pentru o singură acțiune. 
 
 
I. Buletin de identitate pentru cetățenii care au împlinit vârsta de 18 ani:
 
Pentru perfectarea buletinului de identitate, solicitanții prezintă, după caz, următoarele acte:
 
1.     Două (2) fotografii recente color pe fon alb, mărimea 100 mm x 150 mm, pe versoul cărora se completează următorul text: "Eu (numele și prenumele solicitantului), născut/ă pe data (data, luna, anul), confirm imaginea personală pe fotografia prezentată”, urmat de semnătura solicitantului.
 
2.     Patru (4) fotografii color pentru documente (35 mm x 45mm), identice, pe fon alb.
 
Cerințele față de fotografii:
-         Fotografiile trebuie să fie nu mai vechi de o lună.
-         Pentru persoanele care poartă ochelari NU sunt permise fotografiile cu ochelari.
-         Persoana trebuie sa fie îmbrăcată în haine de culori închise.
 
3.     Buletinul de identitate (în original + 2 fotocopii) sau Declarația de pierdere/furt (se va completa la Ambasadă). In cazul prezentării Declarației de pierdere/furt se va achita suplimentar taxa de 3 euro.
 
4.     Pașaportul valabil - în original + 2 fotocopii (pagina cu fotografia).
 
5.     Acte de stare civilă (certificat de naștere, căsătorie, divorț – după caz), eliberate sau transcrise de organele competente din Republica Moldova, în original + 2 fotocopii.
 
6.     Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta de până la 16 anieliberate sau transcrise de organele competente din Republica Moldova, în original + 2 fotocopii.
 
 
II. Buletin de identitate pentru cetățenii care NU au împlinit vârsta de 18 ani
 
Prezența minorului și a reprezentantului legal (părintelui) este OBLIGATORIE!
 
Cererea privind eliberarea pașaportului pentru minori poate fi formulată de ambii părinți sau doar de către unul dintre ei, atunci când aceștia se află în posesia Certificatului de căsătorie eliberat de autorităţile din RM sau prezintă Declarația privind acordul celuilalt părinte, fie autentificată notarial sau depusă personal la Ambasadă în momentul prezentării cererii. În cazul cuplurilor divorțate, cererea privind eliberarea buletinului pentru minor se depune de către părintele căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărârea judecătorească, rămasă definitivă și irevocabilă.
 
Pentru perfectarea buletinului de identitate al minorului, solicitanții prezintă, după caz, următoarele acte:
 
1.     Două (2) fotografii recente color pe fon alb, mărimea 100 mm x 150 mm, pe versoul cărora se completează următorul text: "Eu (numele și prenumele solicitantului)născut/ă pe data (data, luna, anul)confirm imaginea personală pe fotografia prezentată”, urmat de semnătura solicitantului.
 
2.     Patru (4) fotografii color pentru documente (35 mm x 45mm), identice, pe fon alb.
 
Cerințele față de fotografii:
-         Fotografiile trebuie să fie nu mai vechi de o lună.
-         Pentru persoanele care poartă ochelari NU sunt permise fotografiile cu ochelari.
-         Persoana trebuie sa fie îmbrăcată în haine de culori închise.
 
3.     Buletinul de identitate (în original + 2 fotocopii) sau Declarația de pierdere/furt (se va completa la Ambasadă). În cazul prezentării Declarației de pierdere/furt se va achita suplimentar taxa de 3 euro.
4.     Certificatul de naștere al minorului eliberat sau transcris de organele competente din Republica Moldova, în original + 2 fotocopii.
 
5.     Pașaportul minorului valabil în original + 2 fotocopii (pagina cu fotografia).
 
6.     Buletinul de identitate sau pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, al reprezentantului legal, valabil, în original + 2 fotocopii.
 
7.     Acte de stare civilă ale reprezentantului legal (certificat de naștere, căsătorie, divorț – după caz)eliberate de organele competente din Republica Moldova, în original + 2 fotocopii.
 
8.     Acordul unuia dintre părinți privind eliberarea buletinului de identitate pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită. IMPORTANT: În cazul în care părinții se află în divorț, se prezintă hotărârea instanței de judecată (definitivă și irevocabilă) cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanța a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinți, pentru perfectarea buletinului pe numele minorului trebuie prezentată declarația acestuia.
 
9.     Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui - în original + 2 fotocopiidupă caz. Dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta. Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta Certificatul moldovenesc transcris de schimbare a numelui/prenumelui sau se va solicita procedura de transcriere.
 
10.Hotărârea judecătorească de adopție - în original + 2 fotocopii  (în cazul în care există adopții).
 
11.Consimțământul notarial autentificat al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naștere rectificat (în cazul în care există adopții), în original + 2 fotocopii.
 
 
BULETINUL DE IDENTITATE poate fi perfectat în termen de 5 sau 20 de zile lucrătoare, ceea ce în realitate presupune respectiv circa 5 și 7 săptămâni (inclusiv perioada de transmitere a dosarelor în Republica Moldova și retur prin curier).
 
În cazul în care solicitantul optează pentru perfectarea buletinului în 5 zile lucrătoare, acesta va achita suma de 61 de euro.
 
Dacă solicitantul optează pentru termenul de 20 de zile lucrătoare, suma spre achitare va fi de 46 de euro.
 
Atragem atenția asupra faptului că pentru fiecare act de identitate eliberat anterior si declarat pierdut sau furat, adițional sumelor menționate va fi percepută taxa de 3 euro.
 
Plata poate fi achitată la ghișeu, prin terminalul de plată al Ambasadei, sau prin transfer bancar, la următorul cont:
 
BBVA
IBAN                             ES60 0182 0927 81 0201610329
Beneficiario                    Embajada de Moldavia
Concepto                        Se va indica numele de familie + BI 
(ex: PETRESCU BI)
 
Solicitanții urmează să acorde o atenție deosebită faptului că cererea de perfectarea a buletinului de identitate este acceptată spre examinare doar în cazul în care, în timpul destinat audienței, solicitanții prezintă toate documentele necesare în acest scop, FĂRĂ EXCEPŢIE.
 
Nu se admite transmiterea suplimentară, posterioară, a documentelor lipsă prin poștă.
 
IMPORTANT:
 
Nu este permisă solicitarea perfectării buletinului de identitate prin Procură.
 
Eliberarea buletinelor de identitate se efectuează la sediul Ambasadei, în urma semnării de către titular (reprezentatul legal) a recipisei respective, în intervalul 14.00-16.30, fără programare.
 
Pentru a transmite buletinul perfectat la domiciliu, solicitanții sunt rugați să procure de la poștă (Correos) și să prezinte, în momentul depunerii dosarului, un plic preplătit, conform MODELULUI – a se vedea aici
 
 
Madrid, 21.09.2021