Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Buletine de Identitate

Prezenţa personală la Ambasadă a solicitanţilor este OBLIGATORIE.

Buletinele de identitate NU pot fi eliberate în regim de urgență, întrucât se confecționează în Republica Moldova și se trimit ulterior la Ambasadă. Termenul de eliberare a buletinului de identitate, conform tarifelor Agenției Servicii Publice, este de 5 zile lucrătoare, 15 zile calendaristice și 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la Agenție.

Notă! În practică, actele sunt disponibile spre ridicare cu o întârzie de aproximativ 3-4 săptămâni, în raport cu termenul solicitat în ziua depunerii cereri la Ambasadă, întrucât cererile sunt trimise în Republica Moldova prin curier diplomatic şi pe aceeași cale revin la Ambasadă.

!!! Pentru a transmite pașaportul la domiciliul solicitantului vă rugăm să procurați de la poștă (correos) un plic preplătit, MODERL aici

 

Buletin de identitate ADULT

Solicitantul depune PERSONAL dosarul la data şi ora stabilită, conform programării prealabile.  

Pentru perfectarea buletinului de identitate este necesar de prezentat

următoarele acte ÎN ORIGINAL + 2 FOTOCOPII (se selectează după caz):

 1. buletinul de identitate şi fișa de însoțire;

 2. pașaportul pentru călătorii în străinătate (a paginii unde este plasată fotografia);

 3. certificatul de naștere al solicitantului (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de nașteri moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);

 4. certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorț (în cazul căsătoriei încheiate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);

 5. patru fotografii color pe fon alb, mărimea 3,5 x 4,5 cm;

 6. două fotografii color pe fon alb, mărimea 10x15 cm;
  Pe verso fotografiilor solicitantul scrie următoarele: 
  "Eu, (numele de familie, prenumele solicitantului), născut/ă pe data (data, luna, anul), confirm imaginea personală pe fotografia prezentată. (semnătura solicitantului).
  Cerinţele faţă de fotografii:
  - Fotografia trebuie să fie 
  color, recentă (nu mai veche de o lună).
  - Pentru persoana care poartă ochelari, 
  NU sunt permise fotografiile cu ochelari.
  - Persoana trebuie sa fie în
   îmbrăcăminte de culori inchise.

 7. certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta de până la 16 ani (dacă copiii s-au născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naștere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere).

 

Buletin de identitate pentru COPIL (minor până la 18 ani)

 1. buletinul de identitate şi fișa de însoțire;

 2. pașaportul pentru călătorii în străinătate (a paginii unde este plasată fotografia);

 3. certificatul de naștere al solicitantului (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de nașteri moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);

 4. patru fotografii color pe fon alb, mărimea 3,5 x 4,5 cm;

 5. două fotografii color pe fon alb, mărimea 10x15 cm;
  Pe verso fotografiilor solicitantul scrie următoarele: "Eu, (numele de familie, prenumele solicitantului), născut/ă pe data (data, luna, anul), confirm imaginea personală pe fotografia prezentată. (semnătura solicitantului).
  Cerinţele faţă de fotografii:
  - Fotografia trebuie să fie 
  color, recentă (nu mai veche de o lună).
  - Pentru persoana care poartă ochelari, 
  NU sunt permise fotografiile cu ochelari.
  - Persoana trebuie sa fie în
   îmbrăcăminte de culori inchise.

 6. certificatul de căsătoriedacă părinții se află în căsătorie, va fi prezentat de către părintele, cetățean al Republicii Moldova;

 7. hotărârea instanței de judecată cu privire la divorț, definitivă și irevocabilădacă părinții se sunt în divorț, va fi prezentat de către părintele, cetățean al Republicii Moldova, căruia i-a fost încredințat copilul sau declarația celuilalt părinte - consimțământul notarial autentificat al unui părinte pentru perfectarea actului de identitate;

 8. certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui – după caz (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta).
  Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova 
  după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui sau se va solicita procedura de transcriere;

 9. hotărârea judecătorească de adopție (în cazul în care există adopții);

 10. consimțământul notarial autentificat al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naștere rectificat (în cazul în care există adopții).

Important!

- Prezența solicitantului buletinului și a reprezentantului legal la Ambasadă este OBLIGATORIE! Nu se permite solicitarea/perfectarea buletinului prin procură.

Buletinul poate fi ridicat doar de către titular personal/reprezentantul legal sau prin procură.

Eliberarea buletinelor de identitate are loc la sediul Ambasadei, pe baza semnăturii titularului sau a unei persoane împuternicite de titular (părintele), în cadrul orarului de lucru cu publicul, 14.00 -16.30, fără programare.

La cererea solicitantului, buletinul de identitate poate fi remis prin poștă, totodată va depune un plic pre-plătit autoadresat.

TAXELE pentru eliberarea buletinului de identitate

NOTĂ!

 • Termenele indicate în tabelul de mai jos reprezintă durata de confecționare a buletinului de identitate în Republica Moldova. La aceste termene se adaugă aproximativ 3-4 săptămâni pentru expedierea și recepționarea documentelor de către Ambasadă!!!

Nr.
d/o

Denumirea serviciului

Termenul de confecționare în Republica Moldova

Tariful în EURO

1.

Eliberarea buletinului de identitate

30 zile calendaristice

45

15 zile calendaristice

50

5 zile lucrătoare

60

2.

Eliberarea buletinului de identitate în locul celui pierdut sau furat

30 zile calendaristice

45

15 zile calendaristice

55

5 zile lucrătoare

70

3.

Eliberarea buletinului de identitate provizoriu, cu fotografierea persoanei:

24 ore

45

(aprobate prin ordinul Agenției Servicii Publice nr. 163 din 12.05.2015)