Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Certificat de cazier judiciar

Cetățenii Republicii Moldova dispun de două opțiuni pentru a obține cazierul judiciar, în ambele cazuri prin programare prealabilă, care poate fi făcută la următorul link: https://ambasadarminspania.setmore.com
 
1) Cazierul judiciar eliberat de Ministerul Afacerilor Interne al RM – solicitat din țară personal sau prin procură (pentru obținerea naționalității sau a permisului de ședere).
 
Se eliberează în cazul în care autoritatea spaniolă solicită în mod expres un Certificat de cazier judiciar din țara de origine (Certificado de antecedentes penales del país de origen), prin urmare, este emis nemijlocit de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
 
Pentru a fi recunoscut de autoritățile spaniole, cazierul judiciar moldovenesc trebuie să fie legalizat cu apostila de la Haga de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova (Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82, intrare din spatele clădirii) și tradus în limba spaniolă, fie de un traducător din Republica Moldova, fie de un traducător autorizat din Spania (pentru a vedea lista accesați http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=634). În cazul în care traducerea este efectuată în Republica Moldova aceasta trebuie să fie de asemenea legalizată de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova prin aplicarea apostilei de la Haga.
 
IMPORTANT: Cetățenii care nu au posibilitatea de a se deplasa personal în Republica Moldova pot să întocmească o procură la Ambasadă, împuternicind pe un reprezentant în vederea obținerii cazierului judiciar din țară. Solicitantul procurii trebuie să se prezinte personal la Ambasadă la data şi ora stabilită conform programării prealabile, cu următoarele acte:
  -   buletinul de identitate sau pașaportul valabil + o copie;
  -   copia buletinului de identitate al persoanei pe numele căreia se întocmește procura sau informația exactă despre aceasta (numele, prenumele, data şi locul nașterii, numărul personal de identificare, seria, numărul şi data eliberării actului de identitate.
 
Procura, poate fi întocmită de asemenea la un notar din Regatul Spaniei. În acest caz aceasta trebuie sa fie legalizată cu apostila de la Haga la oficiile teritoriale ale Ministerului Justiției al Spaniei. Ulterior urmează a fi tradusă în limbă română, fie în Republica Moldova, fie la un traducător autorizat în Spania, în această ultimă situație traducerea necesitând de a fi legalizată cu apostila de la Haga de către autorităţile competente spaniole.
 
Cuantumul taxelor consulare și aferente pentru serviciile prestate poate fi consultat pe următorul link: https://spania.mfa.gov.md/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente
 
 
2) Certificatul consular privind cazierul judiciar eliberat de Ambasadă:
 
Certificatul consular privind cazierul judiciar (Certificado consular de antecedentes penales) poate fi obținut, totodată, prin intermediul Ambasadei. Documentul se emite în limba spaniolă, însă nu conține apostila de la Haga.
 
Dosarul pentru obținerea cazierului judiciar se depune la Ambasadă personal, prin programare prealabilă care poate fi făcută pe următorul link: https://ambasadarminspania.setmore.com
 
Acte necesare:
 
  -   Cererea completată, care poate fi descărcată aici sau obținută la Secția consulară a Ambasadei;
  -   Buletinul de identitate al solicitantului sau pașaportul valabil + o copie;
 
Certificatul se eliberează doar după efectuarea procedurii de verificare a antecedentelor penale de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, care poate dura circa 5-7 zile lucrătoare.
 
Documentul poate fi ridicat personal sau poate fi remis la domiciliu prin poștă, cu condiția prezentării unui plic pre-plătit pentru corespondența recomandată, procurat la oficiul POȘTAL (Correos), conform MODELULUI – a se vedea aici.
 
IMPORTANT: Înainte de depunerea cererii la Ambasadă, persoana interesată trebuie să precizeze la autoritatea spaniolă care îi solicită cazierul judiciar, dacă aceasta va accepta certificatul consular privind cazierul judiciar eliberat de Ambasadă. Misiunea diplomatică NU va accepta reclamații în cazul în care solicitantul nu se va asigura corespunzător cu privire la condiția dată!