Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Certificat de cazier judiciar

Cetățenii Republicii Moldova aflați în Spania dispun de două opțiuni pentru a obține cazierul judiciar:

 

1. Certificatul consular privind cazierul judiciar eliberat de Ambasadă:

 

Prin intermediul Ambasadei, se poate obține Certificat consular privind cazierul judiciar (certificado consular de antecedentes penales), care se eliberează în limba spaniolă și nu necesită apostilare sau orice alt tip de legalizare.

 

Dosarul pentru obținerea cazierului judiciar se depune personal la Secția Consulară a Ambasadei în timpul programului de lucru cu publicul (de luni pînă joi, între orele 08:30 - 11:30) cu programare prealabilă.

 

Cererea se depune de către:

 

  • solicitant personal;
  • reprezentantul legal (părinte, tutore) al minorului (care nu a împlinit 18 ani);
  • reprezentantul împuternicit prin procură autentificată notarial. Procura întocmită la un notar spaniol trebuie sa fie legalizată cu apostilă şi tradusă în limbă română, iar traducerea, la fel, urmează să fie apostilată de către autorităţile spaniole.

 

Acte necesare a fi prezentate:

 

  • cererea completată, care poate fi descărcată aici sau obținută la Secția consulară a Ambasadei;
  • buletinul de identitate sau pașaportul valabil, însoțit de o fotocopie;
  • bonul de achitare a taxei consulare și aferente de 35 euro (rechizitele bancare se eliberează la momentul solicitării certificatului).

 

Certificatul va fi eliberat doar după efectuarea procedurii de verificare a antecedentelor penale de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, care poate dura pînă la 5 zile lucrătoare. Solicitantul va fi informat telefonic despre ziua cînd certificatul poate fi ridicat de la Secţia Consulară a Ambasadei.

 

La solicitarea persoanelor care nu au posibilitatea de a se deplasa repetat la Ambasadă pentru ridicarea certificatului, documentul poate fi expediat prin poștă. În acest caz, solicitantul va prezenta, împreună cu actele necesare indicate mai sus, un plic pre-plătit (sobre prepagado/prefranqueado) pe care să fie indicată adresa de remitere.

 

Important! Înainte de depunerea cererii la Ambasadă, persoana interesată trebuie să precizeze la autoritatea spaniolă care solicită cazierul judiciar, dacă aceasta acceptă certificatul consular privind cazierul judiciar eliberat de Secția Consulară (certificado consular de antecedentes penales / buena conducta).

 

Ambasada nu va accepta reclamații ulterioare în cazul în care cetățeanul nu s-a asigurat cu privire la această condiție!

 

2. Cazierul judiciar eliberat de Ministerul Afacerilor Interne al RM:

 

În cazul în care autoritatea spaniolă solicită în mod expres un cazier judiciar din țara de origine (certificado de antecedentes penales del país de origen), adică eliberat nemijlocit de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, cetățeanul, care nu are posibilitate de a se deplasa personal în Republica Moldova, urmează să întocmească o procură la Ambasadă, împuternicind un reprezentant pentru obținerea cazierului judiciar din țară.

 

Procura, de asemenea, poate fi întocmită la un notar din Regatul Spaniei. În acest caz, procura trebuie sa fie legalizată cu apostila de la Haga, la oficiile teritoriale ale Ministerului Justiției al Spaniei şi tradusă în limbă română, iar traducerea, la fel, urmează să fie apostilată de către autorităţile spaniole.

 

Important! Pentru a fi recunoscut de autoritățile spaniole, cazierul judiciar moldovenesc trebuie să fie legalizat cu apostila de la Haga de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova (Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82, intrare din spatele clădirii) și tradus în limba spaniolă, fie de un traducător din Republica Moldova, fie de un traducător autorizat din Spania (click aici pentru a vedea lista actualizată). În cazul în care traducerea este efectuată în Republica Moldova, aceasta, la fel, trebuie sa fie legalizată de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu apostila de la Haga.

 

Pentru întocmirea procurii, solicitantul trebuie să se prezinte personal la Secția Consulară a Ambasadei, la data şi ora stabilită de către funcţionarul consular, prezentînd următoarele acte:

 

  • buletinul de identitate sau pașaportul valabil, însoțit de o fotocopie;
  • fotocopia buletinului de identitate al persoanei împuternicite sau informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii al persoanei, seria, numărul şi data eliberării actului de identitate;
  • bonul de achitare a taxei consulare și aferente de 35 euro (rechizitele bancare vor fi eliberate la momentul depunerii cererii).