Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Certificat de cazier judiciar

Cetățenii Republicii Moldova dispun de două opțiuni pentru a obține cazierul judiciar:

1) Cazierul judiciar eliberat de Ministerul Afacerilor Interne al RM (solicitat din țară, personal sau prin procură - pentru naționalitate sau permis de ședere):

În cazul în care autoritatea spaniolă solicită în mod expres un cazier judiciar din țara de origine (certificado de antecedentes penales del país de origen), adică eliberat nemijlocit de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Important! Pentru a fi recunoscut de autoritățile spaniole, cazierul judiciar moldovenesc trebuie să fie legalizat cu apostila de la Haga de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova (Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82, intrare din spatele clădirii) și tradus în limba spaniolă, fie de un traducător din Republica Moldova, fie de un traducător autorizat din Spania (click aici pentru a vedea lista). În cazul în care traducerea este efectuată în Republica Moldova, aceasta, la fel, trebuie sa fie legalizată de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu apostila de la Haga.

Important! În situația în care cetățeanul, care NU are posibilitate de a se deplasa personal în Republica Moldova, urmează să întocmească O PROCURĂ la Ambasadă, împuternicind un reprezentant (o persoană) pentru obținerea cazierului judiciar din țară. Solicitantul trebuie să se prezinte personal la Ambasadă, la data şi ora stabilită de către funcționarul consular, conform programării, prezentând următoarele acte:

 • buletinul de identitate sau pașaportul valabil, însoțit de o fotocopie;
 • fotocopia buletinului de identitate al persoanei împuternicite sau informația exactă privind numele, prenumele, data şi locul nașterii al persoanei, seria, numărul şi data eliberării actului de identitate.
  Taxa consulară și aferentă - de 35 euro (rechizitele bancare vor fi eliberate la momentul depunerii cererii).

Important! PROCURA, de asemenea, poate fi întocmită la un notar din Regatul Spaniei. În acest caz, procura trebuie sa fie legalizată cu apostila de la Haga (apostilată), la oficiile teritoriale ale Ministerului Justiției al Spaniei, ulterior tradusă în limbă română în Republica Moldova sau tradusă la un traducător autorizat în Spania, iar traducerea, în această situație, urmează să fie legalizată cu apostila de la Haga (apostilată), de către autorităţile spaniole.

2) Certificatul consular privind cazierul judiciar eliberat de Ambasadă:

Prin intermediul Ambasadei, se poate obține Certificat consular privind cazierul judiciar (certificado consular de antecedentes penales), care se eliberează în limba spaniolă și NU poate fi apostilat,

Dosarul pentru obținerea cazierului judiciar se depune PERSONAL la Ambasadă în timpul programului de lucru cu publicul (de luni până joi, între orele 08:30 - 11:30) cu programare prealabilă.

Cererea se depune de către:

 • solicitant personal;
 • reprezentantul legal (părinte, tutore) al minorului (care nu a împlinit 18 ani);
 • reprezentantul împuternicit prin procură autentificată notarial. Procura întocmită la un notar spaniol trebuie sa fie legalizată cu apostilă şi tradusă în limbă română, iar traducerea, la fel, urmează să fie apostilată de către autorităţile spaniole.
  Acte necesare a fi prezentate:
        - cererea completată, care poate fi descărcată aici sau obținută la Secția consulară a Ambasadei;
 • buletinul de identitate sau pașaportul valabil, însoțit de o fotocopie;
 • bonul de achitare a taxei consulare și aferente de 35 euro (rechizitele bancare se eliberează la momentul solicitării certificatului).
  Certificatul va fi eliberat doar după efectuarea procedurii de verificare a antecedentelor penale de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, care poate dura 5 zile lucrătoare de la data depunerii.

La solicitarea persoanelor care nu au posibilitatea de a se deplasa repetat la Ambasadă pentru ridicarea certificatului, documentul poate fi expediat prin poștă. În acest caz, solicitantul va prezenta, împreună cu actele necesare indicate mai sus, un plic pre-plătit (sobre prepagado/prefranqueado) pe care să fie indicată adresa de remitere.

Important! Înainte de depunerea cererii la Ambasadă, persoana interesată trebuie să precizeze la autoritatea spaniolă care solicită cazierul judiciar, dacă aceasta acceptă certificatul consular privind cazierul judiciar eliberat de Ambasadă (certificado consular de antecedentes penales / buena conducta).

Ambasada NU va accepta reclamații ulterioare în cazul în care cetățeanul nu s-a asigurat cu privire la această condiție!