Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Certificatul de capacitate matrimonială

Certificatul de capacitate matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetățeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria peste hotarele Republicii Moldova în conformitate cu legislația RM (lipsa impedimentelor la căsătorie).

Certificatul este destinat utilizării în statele care au semnat Convenția CIEC nr.20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, semnată la Munich la 5 septembrie 1980 (Germania, Luxemburg, Italia, Portugalia, Spania, Turcia, Olanda, Elveția), recunoscut fără supralegalizare/apostilare şi traducere.
Certificatul este redactat în limbile oficiale ale statelor părţi la Convenţie şi în limba engleză sau franceză.

Dosarele de solicitare a certificatului de capacitate matrimonială se depun PERSONAL.

Pentru solicitarea certificatului de capacitate matrimonială urmează a fi prezentate următoarele acte:

·         1. Cerereade modelul (F64), poate fi descărcata aici;

·         2. Actele de identitate ale viitorilor soți:
      - pașaportul cetățeanului Republicii Moldova –
original + 2 fotocopie;
      - pașaportul cetățeanului străin -  
original + 2 fotocopie;

·         3. Certificatul de stare civilă a viitorului soț / soție  original + 2 fotocopie, obligatoriulegalizat cu Apostila de la Haga şi în cazul divorțului Hotărârea de Judecată privind desfacerea căsătoriei anterioare a cetățeanului străin legalizată cu Apostila de la Haga şi tradusă în limba română cu Apostila de la Haga (în cazul în care traducerea a fost efectuată în Regatul Spaniei, aceasta urmează a fi apostilată pentru a fi recunoscută în Republica Moldova);

Serviciul Stare Civilă din RM eliberează Certificatul în termen de 2 luni, de la data depunerii solicitării. Certificatul poate fi ridicat de solicitant personal sau la cerere poate fi remis la domiciliul prin intermediul poștei (Correos), în cazul prezentării unui plic pre-plătit procurat la oficiul poștal pentru corespondența recomandată, pe care se va indica adresa solicitantului.

Suma taxelor consulare și cheltuielilor aferente pentru întocmirea dosarului privind solicitarea certificatului de capacitate matrimonială cu eliberarea certificatului respectiv, constituie 35 Euro.