Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Certificatul de capacitate matrimonială

Certificatul de capacitate matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria peste hotarele Republicii Moldova in conformitate cu legislația RM (lipsa impedimentelor la căsătorie).

Certificatul este destinat utilizării în statele care au semnat Convenţia CIEC nr.20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, semnată la Munich la 5 septembrie 1980. (Germania, Luxemburg, Italia, Portugalia, Spania, Turcia, Olanda, Elveţia.)

Dosarele de solicitare a certificatului de capacitate matrimonială se depun PERSONAL.

Pentru solicitarea certificatului de capacitate matrimonială urmează a fi prezentate următoarele acte, in original si 2 fotocopii:

  • Cererea de modelul (F64), poate fi descărcata aici;
  • Actele de identitate ale viitorilor soți,:

      - pașaportului cetățeanului Republicii Moldova,

      - pașaportului cetățeanului străin;

  • Certificatul de stare civilă legalizat cu Apostila de la Haga şi în cazul divorțului Hotărârea de Judecată privind desfacerea căsătoriei anterioare a cetățeanului străin legalizată cu Apostila de la Haga şi tradusă în limba română cu Apostila de la Haga (în cazul în care traducerea a fost efectuată în Regatul Spaniei, aceasta urmează a fi apostilată pentru a fi recunoscută în Republica Moldova);

Certificatului eliberat de către Serviciul Stare Civilă (durează până la 2 luni), poate fi ridicat de solicitant personal sau la cerere poate fi remis la domiciliul prin intermediul poștei (Correos), în cazul prezentării unui plic pre-plătit procurat la oficiul poștal pentru corespondența recomandată, pe care se va indica adresa solicitantului.

Suma taxelor consulare și cheltuielilor aferente pentru întocmirea dosarului privind solicitarea certificatului de capacitate matrimonială cu eliberarea certificatului respectiv, constituie 35 Euro.