Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Certificatul de capacitate matrimonială

Certificatul de capacitate matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria peste hotarele Republicii Moldova in conformitate cu legislația RM (lipsa impedimentelor la căsătorie).

 

Certificatul este destinat utilizării în statele care au semnat Convenţia CIEC nr.20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, semnată la Munich la 5 septembrie 1980. (Germania, Luxemburg, Italia, Portugalia, Spania, Turcia, Olanda, Elveţia.)

 

Dosarele de capacitate matrimonială se depun personal sau prin intermediul poștei (Correos) la Ambasadă. Urmare primirii certificatului de la Serviciul Stare Civilă (cca. 2 luni), urmează fiecare solicitant să se prezinte PERSONAL la Ambasadă, pentru al ridica cu prezentarea actelor în original la ora stabilită de către funcţionarul consular.

 

Pentru solicitarea certificatului de capacitate matrimonială urmează a fi prezentate următoarele acte:

 

  • Cererea de modelul (F64)
  • Actele de identitate ale viitorilor soţi: 

      - copia paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova,

      - copia paşaportului cetăţeanului străin legalizate cu Apostila de la Haga;

  • Certificatul de stare civilă legalizat cu Apostila de la Haga şi în cazul divorțului Hotărârea de Judecată privind desfacerea căsătoriei anterioare a cetățeanului străin legalizată cu Apostila de la Haga şi tradusă în limba română cu Apostila de la Haga (în cazul în care traducerea a fost efectuată în Regatul Spaniei, aceasta urmează a fi apostilată pentru a fi recunoscută în Republica Moldova);

 

Suma taxelor consular și cheltuielilor aferente pentru întocmirea dosarului privind solicitarea certificatului de capacitate matrimonială cu eliberarea certificatului respectiv constituie 35 Euro. Care urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor pe următorul cont :

 

La Embajada de La Republica De Moldova

Banco Santander

IBAN: ES19 0049 5126 50 261613 9067

Concepto: CP SSC (numele solicitantului)