Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Certificatul de capacitate matrimonială

Certificatul de capacitate matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetățeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria peste hotarele țării în conformitate cu legislația RM (lipsa impedimentelor pentru căsătorie).

Certificatul este destinat utilizării în statele care au semnat Convenția CIEC nr.20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, semnată la Munich la 5 septembrie 1980 (Germania, Luxemburg, Italia, Portugalia, Spania, Turcia, Olanda, Elveția), fiind recunoscut fără supralegalizare/apostilare şi traducere.

Certificatul este redactat în limbile oficiale ale statelor părți la Convenție, precum şi în limbile engleză sau franceză.

Cererea de solicitare a certificatului de capacitate matrimonială se depune PERSONAL

Pentru solicitarea certificatului de capacitate matrimonială urmează a fi prezentate următoarele acte:

-  Cererea de modelul (F64), care poate fi descărcata aici;

-   Actele de identitate ale viitorilor soți:

    pașaportul cetățeanului Republicii Moldova – în original + 2 fotocopii;

    pașaportul cetățeanului străin – în original + 2 fotocopii;

-   Certificatul de stare civilă a viitorului soț/soție -  în original + 2 fotocopii, în mod obligatoriu legalizat cu apostila de la Haga, iar în caz de divorț – Hotărârea instanței de judecată privind desfacerea căsătoriei anterioare a cetățeanului străin şi traducerea acesteia în limba română, ambele cu aplicarea apostilei de la Haga.

Certificatul poate fi ridicat personal sau poate fi remis la domiciliu prin poștă, cu condiția prezentării unui plic pre-plătit pentru corespondența recomandată, procurat la oficiul poștal (Correos), conform MODELULUI – a se vedeaaici.

IMPORTANT:

Cuantumul taxelor consulare și aferente pentru serviciile prestate poate fi accesat aici: https://spania.mfa.gov.md/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente

Certificatul poate fi ridicat personal sau poate fi remis la domiciliu prin poștă, cu condiția prezentării unui plic pre-plătit pentru corespondența recomandată, procurat la oficiul poștal (Correos), conform MODELULUI – a se vedea aici.