Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Confirmări consulare

Durata serviciului: 15 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
  • declarația consulară costă 20 euro și se eliberează în ziua prezentării solicitantului la consulat/ambasadă

Confirmarea consulară emisă de consulat reprezintă un document oficial ce certifică anumite fapte sau acțiuni ale cetățeanului Republicii Moldova, ca exemplu: autenticitatea unui document; clarificarea divergențelor din actele de identitate sau de stare civilă ale persoanei (nume/prenume, schimb de nume/prenume, păstrarea numelui după căsătorie și/sau divorț/deces soț/soție, locul nașterii indicat incomplet sau divers în acte, starea civilă a persoanei, alte situații);

Confirmarea consulară are de regulă un conținut divers în dependență de cazul individual al persoanei.

Pentru transcrierea actului de stare civilă solicitantul va prezenta:
  • actul de identitate moldovenesc (pașaport sau buletin de identitate valabil)
  • Confirmarea consulară poate fi emisă în limba spaniolă sau română, la solicitare.
  • declarația consulară eliberată de consulat nu necesită legalizare
  • în anumite cazuri, pentru clarificarea unor fapte funcționarul consular este în drept să solicite alte acte/certificate doveditoare eliberate Republica Moldova
  • la depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 3 modalități: cu cardul la terminalul de plată în incinta consulatului, cu numerar la bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului bancar. Pentru reducerea timpului de așteptare se recomandă utilizarea cardului bancar.