Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

COVID-19: Menținerea restricțiilor asupra călătoriilor în Spania până la 11 aprilie 2020

Publicat:Sun, 29/03/2020 - 16:37

În contextul prelungirii stării de urgență declarate pe teritoriul Spaniei pe motivul crizei sanitare generate de Covid-19, în perioada 27 martie - 11 aprilie 2020 se va menține controlul asupra frontierelor interne și a restricțiilor asupra călătoriilor neesențiale efectuate către Spania din țările terțe Uniunii Europene și țările asociate spațiului Schengen.

În perioada indicată, trecerea frontierei terestre interne a Spaniei va fi permisă cu titlu de excepție doar următoarelor categorii:

- cetățenilor spanioli,

- persoanelor rezidente în Spania,

- persoanelor rezidente în alte state membre sau asociate spațiului Schengen, care se îndreaptă spre locul loc de reședință;

- lucrătorilor transfrontalieri,

- profesioniștilor în domeniul sanitar sau din serviciile de îngrijire a bătrânilor, care se îndreaptă la locul de exercitare a activității lor de muncă,

- persoanelor, care prezintă dovada documentată a situației/motivului de forță majoră pentru care se necesită traversarea frontierei,

- străinilor acreditați în Spania ca membri ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și organismelor internaționale cu sediul în Spania, doar strict pentru exercitarea misiunii sale oficiale,

 

- transportului de mărfuri, pentru asigurarea activității economice și menținerea lanțului de aprovizionare.