Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Eliberarea certificatului privind starea civilă

Certificatul privind starea civilă reprezintă actul oficial eliberat de Serviciul Stare Civilă pentru confirmarea stării civile a persoanei cetățean al Republicii Moldova (celibatar, căsătorit, divorțat sau văduv).

Dosarele de solicitare a certificatului de stare civilă se depun PERSONAL.

Certificatului eliberat de către Serviciul Stare Civilă (durează până la 2 luni), poate fi ridicat de solicitant personal sau la cerere poate fi remis la domiciliul prin intermediul poștei (Correos), in cazul prezentării unui plic pre-plătit procurat la oficiul poștal pentru corespondența recomandată, pe care se va indica adresa solicitantului.

Acte necesare eliberării

Pentru eliberarea certificatului privind starea civilă, solicitantul va prezenta în mod obligatoriu următoarele acte:

  • cererea de modelul respectiv (2 copii), poate fi descărcata aici;
  • actul de identitate al titularului, valabil (buletin de identitate sau pașaport); (2 copii);
  • documentele care fac dovada stării civile (certificat de căsătorie, certificat de divorț, certificat de deces); (2 copii).

Suma taxelor consulare și cheltuielilor aferente pentru întocmirea dosarului privind solicitarea certificatului de stare civila, cu eliberarea certificatului respectiv, constituie 35 Euro.