Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Eliberarea certificatului privind starea civilă

Certificatul privind starea civilă reprezintă actul oficial eliberat de Serviciul Stare Civilă pentru confirmarea stării civile a persoanei cetățean al Republicii Moldova (celibatar, căsătorit, divorțat sau văduv).

 

Acte necesare eliberării

 

Dosarele pentru eliberarea certificatului de stare civilă, se depun personal sau prin intermediul poștei (Correos) la Ambasadă. Urmare primirii certificatului de la Serviciul Stare Civilă (până la 2 luni), urmează fiecare solicitant să se prezinte PERSONAL la Ambasadă, pentru al ridica, cu prezentarea actelor în original la ora stabilită de către funcționarul consular.

 

Pentru eliberarea certificatului privind starea civilă, solicitantul va prezenta în mod obligatoriu următoarele acte:

 

  • cererea de modelul respectiv (2 copii) (stare civilă);
  • actul de identitate al titularului, valabil (buletin de identitate sau pașaport); (2 copii);
  • documentele care fac dovada stării civile (certificat de căsătorie, certificat de divorț, certificat de deces); (2 copii);
  • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

 

Suma taxelor consular și cheltuielilor aferente pentru întocmirea dosarului privind solicitarea certificatului de capacitate matrimonială cu eliberarea certificatului respectiv constituie 35 Euro. Care urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor pe următorul cont :

 

La Embajada de La Republica De Moldova

Banco Santander

IBAN: ES19 0049 5126 50 261613 9067

Concepto: CSC (numele solicitantului)