Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Eliberarea certificatului privind starea civilă

Pentru a solicita emiterea unui certificat privind starea civilă cetățenii sunt rugați să se programeze în prealabil, accesând următorul link: https://ambasadarminspania.setmore.com
 
Programarea urmează a fi făcută separat pentru fiecare serviciu solicitat aparte! NU se vor acorda servicii consulare multiple în cadrul unei singure programări.
 
 
Certificatul privind starea civilă reprezintă actul oficial eliberat de Serviciul Stare Civilă pentru confirmarea stării civile a persoanei cetățean al Republicii Moldova (celibatar, căsătorit, divorțat sau văduv).
 
Dosarele de solicitare a certificatului de stare civilă se depun PERSONAL.
 
Acte necesare
 
Pentru eliberarea certificatului privind starea civilă, solicitantul va prezenta în mod obligatoriu următoarele acte:    
        -   cererea de modelul respectiv, care poate fi descărcata aici;
        -   actul de identitate al titularului valabil (buletin de identitate sau pașaport) + 2 copii;
        -   documentele care fac dovada stării civile (certificat de căsătorie, certificat de divorț, certificat de deces + 2 copii.
 
Cuantumul taxelor consulare și aferente pentru serviciile prestate poate fi accesat aici: https://spania.mfa.gov.md/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente
 
Certificatul poate fi ridicat personal sau poate fi remis la domiciliu prin poștă, cu condiția prezentării unui plic pre-plătit pentru corespondența recomandată, procurat la oficiul poștal (Correos), conform MODELULUI – a se vedea aici.