Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civila

Informaţii generale

Extrasul multilingv (plurilingv) reprezintă documentul de stare civilă, eliberat în temeiul actului de stare civilă, destinat utilizării în străinătate, care nu necesită supralegalizare/apostilare şi traducere, în statele care formează domeniul teritorial al Convenției nr.16 semnată la Viena la 8 septembrie 1976. Domeniul teritorial al Convenției CISC nr. 16 privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă din 8 septembrie 1976:

Republica Moldova

Luxemburg

Slovenia

Belgia

Olanda

Croația

Spania

Portugalia

Macedonia

Franța

Elveția

Bosnia şi Herțegovina

Italia

Turcia

Serbia

Polonia

Muntenegru

România

Bulgaria

Lituania

Germania

Eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă ține de competența Serviciului Stare Civilă.

Categorii de solicitanți

Extrasele multilingve se eliberează la solicitare:

  • titularului actului, persoană fizică cu capacitatea deplină de exercițiu;
  • părinților, tutorelui, curatorului sau autorității tutelare în cazul în care titularul extrasului multilingv de pe actul de naștere nu deține capacitate deplină de exercițiu (minorul, persoana limitată în capacitatea de exercițiu sau declarată incapabilă prin hotărârea de judecată);
  • reprezentantului contractual al titularului extrasului;
  • rudelor decedatului.

Acte necesare

Solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu următoarele acte:

  • cererea de modelul respectiv + 2 fotocopii, care poate fi accesată aici: naștere, căsătorie sau deces;
  • actul de identitate + 2 fotocopii al titularului sau al persoanei care îl reprezintă;
  • certificatul de naștere a ambilor soți + 2 fotocopii.

Certificatul poate fi ridicat personal sau poate fi remis la domiciliu prin poștă, cu condiția prezentării unui plic pre-plătit pentru corespondența recomandată, procurat la oficiul poștal (Correos), conform MODELULUI – a se vedea aici.

IMPORTANT:

Cuantumul taxelor consulare și aferente pentru serviciile prestate poate fi accesat aici: https://spania.mfa.gov.md/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente