Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civila

Informaţii generale

Extrasul multilingv (plurilingv) reprezintă documentul de stare civilă, eliberat în temeiul actului de stare civilă, destinat utilizării în străinătate, care nu necesită supralegalizare/apostilare şi traducere, în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei nr.16 semnată la Viena la 8 septembire 1976. Domeniul teritorial al Convenţiei CISC nr. 16 privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă din 8 septembrie 1976:

Republica MoldovaLuxemburgSlovenia
BelgiaOlandaCroaţia
SpaniaPortugaliaMacedonia
FranţaElveţiaBosnia şi Herţogovina
ItaliaTurciaSerbia
PoloniaMuntenegruRomânia
BulgariaLituaniaGermania

 

Eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă ţine de competenţa Serviciului Stare Civilă.

Categorii de solicitanţi

Extrasele multilingve se eliberează la solicitare:

  • titularului actului, persoana fizică cu capacitatea deplină de exerciţiu;
  • părinţilor, tutorelui, curatorului sau autorităţii tutelare în cazul în care titularul extrasului multilingv de pe actul de naştere nu deţine capacitate deplină de exerciţiu (minorul, persoana limitată în capacitatea de exerciţiu sau declarată incapabilă prin hotărîre de judecată);
  • reprezentantului contractual al titularului extrasului;
  • rudelor decedatului.

Acte necesare eliberării

Solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu următoarele acte:

  • cererea de modelul respectiv (2 copii) (naştere , căsătorie , sau deces);
  • actul de identitate (2 copii) al titularului sau al persoanei care îl reprezintă;
  • certificatul de naştere a ambilor soţi (2 copii);

Certificatului eliberat de către Serviciul Stare Civilă (durează până la 2 luni), poate fi ridicat de solicitant personal sau la cerere poate fi remis la domiciliul prin intermediul poștei (Correos), în cazul prezentării unui plic pre-plătit procurat la oficiul poștal pentru corespondența recomandată, pe care se va indica adresa solicitantului.

Suma taxelor consulare și cheltuielilor aferente pentru întocmirea dosarului privind solicitarea extrasului multilingv cu eliberarea certificatului respectiv, constituie 35 Euro.