Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civila

Informaţii generale

 

Extrasul multilingv (plurilingv) reprezintă documentul de stare civilă, eliberat în temeiul actului de stare civilă, destinat utilizării în străinătate, care nu necesită supralegalizare/apostilare şi traducere, în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei nr.16 semnată la Viena la 8 septembire 1976. Domeniul teritorial al Convenţiei CISC nr. 16 privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă din 8 septembrie 1976:

 

Republica MoldovaLuxemburgSlovenia
BelgiaOlandaCroaţia
SpaniaPortugaliaMacedonia
FranţaElveţiaBosnia şi Herţogovina
ItaliaTurciaSerbia
PoloniaMuntenegruRomânia
BulgariaLituaniaGermania

 

Eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă ţine de competenţa Serviciului Stare Civilă şi se realizează de către Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor

 

Categorii de solicitanţi

 

Extrasele multilingve se eliberează la solicitare:

 

  • titularului actului, persoana fizică cu capacitatea deplină de exerciţiu;
  • părinţilor, tutorelui, curatorului sau autorităţii tutelare în cazul în care titularul extrasului multilingv de pe actul de naştere nu deţine capacitate deplină de exerciţiu (minorul, persoana limitată în capacitatea de exerciţiu sau declarată incapabilă prin hotărîre de judecată);
  • reprezentantului contractual al titularului extrasului;
  • rudelor decedatului.

 

Acte necesare eliberării

 

Pentru solicitarea extrasului multilingv, se depun personal sau prin intermediul poștei (Correos) la Ambasadă. Urmare primirii certificatului de la Serviciul Stare Civilă (pînă la 2 luni), urmează fiecare solicitant să se prezinte PERSONAL la Ambasadă, pentru al ridica, cu prezentarea actelor în original la ora stabilită de către funcţionarul consular.

 

Solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu următoarele acte:

 

  • cererea de modelul respectiv (2 copii) (naştere , căsătorie , sau deces);
  • actul de identitate (2 copii) al titularului sau al persoanei care îl reprezintă;
  • certificatul de naştere a ambilor soţi (2 copii);
  • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

 

Suma taxelor consular și cheltuielilor aferente pentru întocmirea dosarului privind eliberarea extrasului multilingv de pe actele de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 35 Euro. Care urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor pe următorul cont :

 

La Embajada de La Republica De Moldova

Banco Santander

IBAN: ES19 0049 5126 50 261613 9067

Concepto: ACTE SSC (numele solicitantului)