Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Emigrare autorizată

Semnificația noțiunii EMIGRARE AUTORIZATĂ – permisiune oficială a autorităților Republicii Moldova privind plecarea pentru stabilirea cu domiciliul în străinătate. Ștampila ”Autorizarea emigrării în Spania”, se aplică în pașaport pe una din primele pagini și confirmă plecarea persoanei pentru stabilirea cu domiciliul permanent în străinătate.
 
Serviciul este oferit prin programare prealabilă, realizate on-line pe adresa:  https://ambasadarminspania.setmore.com
 
Solicitantul depune PERSONAL următoarele acte (se selectează în dependență de caz):
 
-         Buletinul de identitateși fisa de însoțire – în original + 2 copii;
-         Pașaportul valabil – în original + 2 copii (pagina cu poza);
-         Livretul militar (pentru persoanele supuse militar) sauCertificatul privind excluderea din evidența militară – în original + 2 copii;
-         Adeverința de pensionar (pentru pensionari) – în original + 2 copii;
-         4 fotografii color 35x45 mm;
-         Actele de stare civila (certificat de naștere, căsătorie/divorț, de schimbare a numelui) eliberate sau transcrise pe numele solicitantului de către organele competente ale RM – în original + câte 2 copii;
-         Certificatele de naștere ale copiilor minori, eliberate sau transcrise de organele competente ale RM – în original + câte 2 copii;
-         Certificatul de la Inspectoratul Fiscal al Republicii Moldova privind lipsa datoriilor în Republica Moldova;
-         Adeverința de la domiciliu despre componența familiei (Volante de empadronamiento colectivo), cu apostila de la Haga aplicată de organele competente spaniole – în original + 2 copii;
-         Traducerea adeverinței de la domiciliu despre componența familiei, efectuată de un traducător autorizat, apostilată corespunzător de organele competente spaniole – în original + 2 copii;
-         Declarația autentificată notarial din partea celuilalt părinte al minorului (cetățean al Republicii Moldova), care rămâne cu reședința în Republica Moldova, din care să rezulte clar lipsa obligațiilor legale neonorate.
-         Doua copii ale pașaportului celuilalt părinte al minorului (numai pagina cu poza);
-         Doua copii ale pașaportului minorului (numai pagina cu poza);
-         Declarația autentificată notarial din partea celuilalt părinte (cetățean al Republicii Moldova),  din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămâne cu domiciliul sau reședința pe teritoriul Republicii Moldova;
-         Declarația autentificată notarial a minorului cu vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează cu unul dintre părinți, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv;
-         Declarația autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămâne cu domiciliul sau reședința în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se va prezenta şi Declarația din care să rezulte că reprezentantul legal la care se va stabili minorul îi acordă spațiu locativ şi întreținere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decât părinții, se prezintă suplimentar decizia autorității tutelare;
-         Dovada achitării taxelor.
 
Suma pentru acest serviciu constituie 178 euro și urmează a fi depozitată pe contul Ambasadei:
 
BBVA
 
IBAN          ES60 0182 0927 81 0201610329
 
Beneficiario Embajada de Moldavia
 
Concepto    Se indică numele de familie + serviciul pentru care se face achitarea
 
IMPORTANT
 
-         Declarațiile necesare pot fi perfectate şi autentificate notarial la Ambasadă.
 
-         Examinarea cererii durează circa 8 săptămâni din data depunerii actelor.
 
Potrivit articolului 11 al Legii cetățeniei Republicii Moldova, nr. 1024 din 02.06.2000, este considerat cetățean al Republicii Moldova copilul născut din părinți, ambii sau unul dintre care la momentul nașterii acestuia este cetățean al Republicii Moldova (indiferent de locul nașterii).
 
Solicitanții sunt rugați să acorde o atenție deosebită faptului că dosarul privind obținerea emigrării autorizate va fi acceptat spre examinare doar în cazul în care va conține toate documentele necesare în acest scop, fără excepție. Nu se admite transmiterea ulterioară a documentelor lipsă prin intermediul poștei.