Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Evidenţă consulară (Inscripción consular)

Programul de lucru cu solicitanții luării la evidentă consulară este în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi, între orele 08.30 – 12.30. Actele/certificatele privind evidența consulară se eliberează în aceeași zi, între orele 14.00 – 17.00.

Evidența consulară este procedura prin care cetățenii Republicii Moldova, care se stabilesc temporar sau permanent în Regatul Spaniei, se înregistrează benevol la Ambasada Republicii Moldova la Madrid.

Luarea la evidență consulară este gratuită, fără eliberarea certificatului.

Pentru luarea la evidență consulară, solicitantul prezintă:

1) un act de identitate eliberat de autorităţile Republicii Moldova (recomandabil pașaportul pentru călătorii în străinătate), însoțit de două fotocopii de pe pagina unde este plasată fotografia;
2) fotocopia actului de identitate eliberat de autorităţile spaniole.

În cazul solicitării unui certificat consular privind evidența consulară, solicitantul prezintă:

3) cererea privind solicitarea certificatului de evidență consulară (formularul cererii poate fi accesat aici);
4) pașaportul sau buletinul de identitate valabil, însoțit de o fotocopie;
bonul bancar de achitare a taxei consulare și aferente de 35 euro (rechizitele bancare se eliberează la momentul solicitării certificatului).

Important!

Cererile de evidență consulară/certificate privind evidența consulară, efectuate la sediul Ambasadei, se depun de către solicitant personal sau de către rudele de gradul I, sau prin intermediul unui reprezentant legal.

În cazul în care actele nu se depun personal, se va face dovada rudeniei sau a reprezentării prin prezentarea actelor originale, însoțite de o fotocopie.

Formular de înregistrare

(dobîndită în Moldova)