Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Evidenţa consulară

Evidenţă consulară (Inscripción consular)

Programul de lucru cu solicitanții luarii la evidenţă consulară este în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi, între orele 08.30 – 11.30. Actele/certificatele privind evidenţa consulară se eliberează în aceeaşi zi, între orele 14.00 – 17.00.

Serviciul se oferă cu programare prealabilă, programarea se oferă de luni până vineri între orele 13.30-17.00, la numărul de telefon +34 91 828 79 89 sau adresa de e-mail: consul.madrid@mfa.md, cu invocarea motivului, numelui/prenumelui solicitantului, localității/provinciei de reședință din Spania și a unui număr de telefon

Evidenţa consulară este procedura prin care cetăţenii Republicii Moldova, care se stabilesc temporar sau permanent în Regatul Spaniei, se înregistrează benevol la Ambasada Republicii Moldova la Madrid.

Solicitarea de a fi luat la evidenţă consulară poate fi efectuată fie direct pe pagina electronică a Ambasadei, fie la sediul Ambasadei.

Luarea la evidenţă consulară este gratuită.

Pentru luarea la evidenţă consulară, solicitantul prezintă:

  • un act de identitate eliberat de autorităţile Republicii Moldova (recomandabil paşaportul pentru călătorii în străinătate), însoţit de două fotocopii de pe pagina unde este plasată fotografia;
  • fotocopia actului de identitate eliberat de autorităţile spaniole.
    În cazul solicitării unui certificat consular privind evidenţa consulară, solicitantul prezintă:
  • cererea privind solicitarea certificatului de evidenţă consulară (formularul cererii poate fi accesat aici);
  • paşaportul sau buletinul de identitate valabil, însoţit de o fotocopie;
  • bonul bancar de achitare a taxei consulare și aferente de 35 euro (rechizitele bancare se eliberează la momentul solicitării certificatului).

Important!

Cererile de evidenţă consulară/certificate privind evidenţa consulară, efectuate la sediul Ambasadei, se depun de către solicitant personal sau de către rudele de gradul I, sau prin intermediul unui reprezentant legal.

În cazul în care actele nu se depun personal, se va face dovada rudeniei sau a reprezentării prin prezentarea actelor originale, însoţite de o fotocopie.

Formular de înregistrare

(dobîndită în Moldova)