Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Legalizarea documentelor

Începând cu data de 16 martie 2007, pentru Republica Moldova a intrat in vigoare  prevederile Convenției de la Haga din 05 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (Apostille). Convenţia respectivă, permite o simplificare esenţială a procedurii de recunoaşterea în străinătate a actelor oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova, necesare de a fi utilizate pe teritoriul unui alt stat membru al convenţiei, precum şi a actelor oficiale întocmite pe teritoriul unui stat membru al convenţiei, destinate pentru a fi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova.

Dat fiind faptul că Regatul Spaniei este parte la Convenţia de la Haga, actele oficiale emise pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a fi recunoscute în Regatului Spaniei urmează a fi apostilate în prealabil la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. Pentru mai multe detalii referitor la procedura aplicării apostilei în Republica Moldova accesaţi aici. 

Actele oficiale emise pe teritoriul Republica Moldova destinate pentru statele care nu sunt parte la Convenţia de la Haga sau care au formulat rezervă în aplicarea prevederilor Convenţiei în raport cu Republica Moldova, urmează a fi supralegalizate de către Direcţia generală afaceri consulare al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Lista statelor şi modul de recunoaştere a actelor oficiale, precum şi procedura de supralegalizare poate fi vizualizată aici.