Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Pașapoarte biometrice

PERFECTAREA PAȘAPORTULUI BIOMETRIC
 
Depunerea cererii pentru perfectarea pașaportului se face pe bază de programare prealabilă, realizată on-line: https://ambasadarminspania.setmore.com (programarea se va face pentru un singur serviciu. Nu se acceptă servicii duble la aceiași oră fixată).
 
Prezența personală la Ambasadă a solicitanţilor este OBLIGATORIE întrucât este necesară preluarea datelor biometrie – fotografierea, preluarea amprentelor și semnăturii digitale.
 
Pașapoartele NU pot fi eliberate în regim de urgență, deoarece se emit în Republica Moldova, fiind transmise ulterior Ambasadei.
 
Notă: În practică, pașapoartele sunt disponibile spre ridicare cu o întârziere de circa 3-4 săptămâni în raport cu termenul solicitat la data depunerii cererii, întrucât cererile sunt trimise în Republica Moldova prin curier diplomatic, pe aceeași cale revenind la Ambasadă.
 
PAȘAPORT PENTRU ADULT
 
Pentru examinarea cererii de perfectare a pașaportului solicitantul depune PERSONAL la Ambasadă următoarele acte:
 
    1.     Buletinul de identitate valabil - în original + 1 fotocopie.
 
În cazul în care buletinul de identitate este pierdut sau expirat, este necesar de a obține inițial un buletin de identitate nou, cererea pentru eliberarea căruia poate fi depusă paralel cu cea de eliberare a pașaportului.
 
    2.     Pașaportul - în original + 1 fotocopie (pagina cu fotografia).
 
  3.  Certificatul de căsătorie sau certificatul de divorț - în original + 1 fotocopie, (dacă căsătoria/divorțul a avut loc în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001 se va prezenta certificatul moldovenesc transcris sau se va realiza procedura de transcriere).
 
    4.     Certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui eliberat de organele competente ale Republicii Moldova - în original + 1 fotocopie.
 
 
PAȘAPORT PENTRU COPILUL MINOR (sub 18 ani)
 
Prezența minorului și a reprezentantului legal (părintelui) este OBLIGATORIE.
 
Cererea privind eliberarea pașaportului pentru copilul minor poate fi formulată de ambii părinți sau doar de unul dintre ei atunci când se află în posesia certificatului de căsătorie sau prezintă Declarația privind acordul celuilalt părinte, autentificată notarial sau depusă personal la Ambasadă în momentul depunerii cererii. În cazul cuplurilor divorțate cererea privind eliberarea pașaportului pentru minor se depune de părintele căruia i-a fost încredințat minorul prin Hotărârea instanței judecătorești rămasă definitivă și irevocabilă.
 
Pentru examinarea cererii de perfectare a pașaportului pentru minor se vor prezenta următoarele acte:
 
1.      Pașaportul anterior al minorului în original + 1 fotocopie.
 
2.      O fotografie recentă color de 10 x 15 cm (pentru copiii mai mici de 4 ani)
 
IMPORTANT: Pentru persoanele care poartă ochelari, NU sunt permise fotografiile cu ochelari. Fotografiile trebuie sa fie în îmbrăcăminte de culori închise
 
3.      Certificatul de naștere al minorului în original + 1 fotocopie (dacă minorul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, urmează a fi inițiată mai întâi procedura de transcriere a certificatului de naștere în unul moldovenesc. Pentru mai multe informații a se vedea secțiunea Transcrierea actelor de stare civilă.
 
4.      Pașapoartele sau buletinele de identitate valabile ale părinților/părintelui (după caz) în original + 1 fotocopie.
 
5.      Certificatul de căsătorie al părinților sau certificatul de divorț/certificatul de deces al unuia dintre părinți, hotărârea judecătorească de încredințare a minorului rămasă definitivă și irevocabilă (după caz)  - în original + 1 fotocopie.
 
6.      Declarația unuia dintre reprezentanții legali, depusă în scris în fața funcționarului consular sau autentificată de notar, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului persoanei reprezentate, în cazul părinților aflaţi în căsătorie, în afara căsătoriei sau divorțați, dacă în hotărârea instanței de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredințat minorul pentru întreținere, sau în cazul părinților căsătoria cărora a fost desfăcută de organul de stare civilă sau de notar în original + 1 fotocopie.
 
7.      Declarația în scris a părintelui căruia i-a fost încredințată întreținerea minorului prin Hotărârea instanței de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei, definitivă şi irevocabilă, depusă în scris în fața funcționarului consular, din care să rezulte acordul acestuia pentru eliberarea pașaportului persoanei reprezentate - în original + 1 fotocopie.
 
Atenție! Minorii care au atins vârsta de 16 ani, sunt OBLIGAȚI, prin lege, să perfecteze inițial buletinul de identitate. Cererea pentru confecționarea buletinului de identitate poate fi depusă concomitent cu cererea de eliberare a pașaportului, cu programare separată.
 
IMPORTANTPrezența solicitantului pașaportului și a reprezentantului legal la Ambasadă este OBLIGATORIE! Nu se permite perfectarea buletinului prin Procură. 
 
Pașaportul poate fi ridicat doar de către titular personal sau de reprezentantul legal. Eliberarea pașaportului are loc la sediul Ambasadei, în urma semnăturii titularului sau a reprezentantului legal (părintelui), în cadrul orarului de lucru cu publicul, de luni până joi, în intervalul 14.00-16.00, fără programare prealabilă.
 
La cererea solicitantului, pașaportul poate fi remis prin poștă, pentru aceasta urmând să prezinte un plic pre-plătit autoadresat.
 
 
TAXELE PENTRU ELIBERAREA PAȘAPORTULUI BIOMETRIC
 
Termenul de eliberare a pașaportului biometric prin intermediul Ambasadei, inclusiv taxele, este indicat în tabelul de mai jos. La termenele indicate se mai adaugă circa 3-4 săptămâni pentru expedierea și recepționarea documentelor.
 
 

Perfectarea şi eliberarea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova

 

Taxa percepută de

Agenția Servicii Publice

Taxa consulară

Taxa aferentă

Total

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova

20 zile lucrătoare

43 euro

 

 

40 euro

 

 

11 euro

94 euro

5 zile lucrătoare

75 euro

126 euro

Declararea pierderii sau furtului pașaportului în procesul obținerii unui nou pașaport 

3 euro

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copilul cu vârsta de până la 12 ani

 

20 zile lucrătoare

33 euro

 

 

40 euro

10 euro

83 euro

5 zile lucrătoare

58 euro

12 euro

110 euro

Declararea pierderii sau furtului pașaportului în procesul obținerii a unui nou pașaport 

 

3 euro

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent sau provizoriu

 

20 zile lucrătoare

33 euro

 

 

40 euro

10 euro

83 euro

5 zile lucrătoare

58 euro

12 euro

110 euro

Declararea pierderii sau furtului pașaportului în procesul obținerii a unui nou pașaport 

3 euro

 
Plata poate fi achitată la ghișeu, prin terminalul de plată al Ambasadei, sau prin transfer bancar, la următorul cont:
           
BBVA
IBAN                             ES60 0182 0927 81 0201610329
Beneficiario                    Embajada de Moldavia
Concepto                       Se va indica numele de familie + PA 
(ex: PETRESCU PA)
 
Solicitanții urmează să acorde o atenție deosebită faptului că cererea de perfectarea a pașaportului este acceptată spre examinare doar în cazul în care, în timpul destinat audienței, solicitanții prezintă toate documentele necesare în acest scop, FĂRĂ EXCEPŢIE.
 
Nu se admite transmiterea suplimentară, posterioară, a documentelor lipsă prin poștă.
 
Eliberarea pașapoartelor perfectate se efectuează la sediul Ambasadei, în urma semnării de către titular (reprezentatul legal) a recipisei respective, în intervalul 14.00-16.30, fără programare.
 
Pentru a transmite pașaportul perfectat la domiciliu, solicitanții sunt rugați să procure de la poștă (Correos) și să prezinte, în momentul depunerii dosarului, un plic preplătit, conform MODELULUI – a se vedea aici
 
 
Madrid, 21.09.2021