Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Pașapoarte biometrice

Prezenţa personală la Ambasadă a solicitanţilor este obligatorie întrucât este necesară preluarea datelor biometrice – fotografierea, preluarea amprentelor și semnăturii digitale.

Pașapoartele NU pot fi eliberate în regim de urgență, întrucât se confecționează în Republica Moldova și se trimit ulterior la Ambasadă. Termenul de eliberare a paşaportului, conform tarifelor Agenției Servicii Publice, este de 5 zile lucrătoare, 15 zile calendaristice și 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la Agenție.

Notă! În practică, pașapoartele sunt disponibile spre ridicare cu o întârzie de aproximativ 3-4 săptămâni, în raport cu termenul solicitat în ziua depunerii cereri la Ambasadă, întrucât cererile sunt trimise în Republica Moldova prin curier diplomatic şi pe aceeași cale revin la Ambasadă.

!! Pentru a transmite pașaportul la domiciliul solicitantului vă rugăm să procurați de la poștă (correos ) un plic preplătit, MODEL aici

 

Pașaport ADULT

Pentru examinarea cererii de perfectare a pasaportului solicitantul depune PERSONAL la Ambasadă, următoarele acte în original + 1 fotocopie:

 1. Buletinul de identitate în curs de valabilitate
  Atenție! În cazul în care buletinul de identitate este pierdut sau expirat, trebuie să obțineți mai întâi buletinul de identitate nou. Cererea pentru confecționarea buletinului de identitate poate fi depusă concomitent cu cererea de eliberare a pașaportului.

 2. Pașaportul

 3. Certificatul de căsătorie sau certificatul de divorț, (dacă casatoria/divorţul a avut loc în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);

 4. Certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui eliberat de catre organele Republicii Moldova în original

Pașaport COPIL minor, sub 18 ani

Prezența minorului și a reprezentantului legal (părinte) este obligatorie. Cererea privind eliberarea paşaportului pentru minori poate fi formulată de ambii părinții sau doar de către unul dintre părinţi atunci când se află în posesia certificatului de căsătorie sau prezintă declarația de acord din partea celuilalt părinte, fie autentificată notarial sau depusă personal la Ambasadă în momentul depunerii cererii. În cazul cuplurilor divorțate, cererea privind eliberarea pașaportului pentru minor se depune de părintele căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre rămasă definitivă și irevocabilă.

 

Pentru examinarea cererii de perfectare a pasaportului pentru minor se vor presenta următoarele acte, în original + 1 fotocopie:

 1. Pașaportul anterior, al minorului;

 2. O fotografie biometrică 10 x 15 cm (pentru copiii mai mici de 4 ani)

Cerinţele faţă de fotografii:

 • Fotografia trebuie să fie color, recentă (nu mai veche de o lună).

 • Pentru persoana care poartă ochelari, NU sunt permise fotografiile cu ochelari.

 • Persoana trebuie sa fie în îmbrăcăminte de culori inchise.

 

 1. Certificatul de naştere al minorului (dacă minorul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);

 2. Pașapoartele sau buletinele de identitate valabile ale părinților/părintelui, după caz;

 3. Certificatul de căsătorie al părinților sau, certificatul de divorț/certificatul de deces al unuia dintre părinți, hotărârea judecătorească de încredințare a minorului rămasă definitivă și irevocabilă, după caz;

 4. Declaraţia unuia dintre reprezentanţii legali, depusă în scris în faţa funcţionarului consular sau autentificată de notar, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate, în cazul părinţilor aflaţi în căsătorie, în afara căsătoriei sau divorţaţi, dacă în hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului, sau în cazul părinţilor căsătoria cărora a fost desfăcută de organul de stare civilă sau de către notar.

 5. Declaraţia în scris a părintelui, căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului prin hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei definitivă şi irevocabilă, depusă în scris în faţa funcţionarului consular, din care să rezulte acordul acestui părinte privind eliberarea paşaportului persoanei reprezentate.

Atenție! Minorii care au atins vârsta de 16 ani, sunt OBLIGAȚI, prin lege, să perfecteze inițial buletinul de identitate. Cererea pentru confecționarea buletinului de identitate poate fi depusă concomitent cu cererea de eliberare a pașaportului.

Important!
- Prezența solicitantului paşaportului și a reprezentantului legal la Ambasadă este obligatorie! Nu se permite solicitarea/perfectarea buletinului prin procură. 
- Pașaportul poate fi ridicat doar de către titular personal/reprezentantul legal sau prin procură.

Eliberarea pașaportului are loc la sediul Ambasadei, pe baza semnăturii titularului sau a unei persoane împuternicite de titular (părintele), în cadrul orarului de lucru cu publicul, 14.00 -16.30, fără programare.

La cererea solicitantului, pașaportul poate fi remis prin poștă, totodată va depune un plic pre-plătit autoadresat.

 

TAXELE pentru eliberarea buletinului de identitate

NOTĂ!

 • Termenul de obţinere/eliberare a buletinului de identitate prin intermediul Ambasadei indicat în tabelul de mai sus, reprezintă durata de confecționare a buletinului în Republica Moldova, la care se adaugă un termen pentru expedierea/primirea documentelor la Ambasadă.

 • Termenele indicate în tabelul de mai jos reprezintă durata de confecționare a buletinului de identitate în Republica Moldova. La aceste termene se adaugă aproximativ 3-4 săptămîni pentru expedierea și recepționarea documentelor de către Ambasadă!!!

Nr.
d/o

Denumirea serviciului

Termenul de confecționare
în Republica Moldova

Tariful în EURO

1.

Eliberarea paşaportului pentru MATURI

30 zile calendaristice

90

15 zile calendaristice

100

5 zile lucrătoare

120

2.

Eliberarea paşaportului pentru COPILUL cu vîrsta pînă la 12 ani

30 zile calendaristice

80

15 zile calendaristice

90

5 zile lucrătoare

105

(aprobate prin ordinul Agenției Servicii Publice nr. 163 din 12.05.2015