Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Pașapoarte biometrice

Consultațiile telefonice în domeniul consular, precum și programările se oferă de luni până vineri, între orele 13.30-17.00, la numărul de telefon +34 91 828 79 89 sau adresa de e-mail: consul.madrid@mfa.gov.md, cu invocarea motivului, numelui/prenumelui solicitantului, localității/provinciei de reședință din Spania și a unui număr de telefon.

 

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul să fie în posesia a două pașapoarte concomitent și pot să solicite un paşaport nou, în unul din următoarele cazuri:

 • nu dețin pașaport sau este pierdut/furat paşaportul anterior;
 • dețin paşaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • dețin paşaport cu termen expirat sau al cărui termen expiră în 6 luni;
 • lipsesc pagini libere în paşaport;
 • dețin un pașaport în vigoare, dar doresc un alt pașaport biometric;
 • la documentarea primară a minorilor.

Pentru examinarea cererii de perfectare a paşaportului solicitanţii depun PERSONAL la Ambasadă, la data şi ora stabilită de către funcţionarul consular, următoarele acte în original + o copie (se selectează după caz):

 • o fotografie biometrică 10 x 15 cm (pentru copiii mai mici de 4 ani, detalii referitor la fotografie vedeți mai jos), ceilalți solicitanți vor fi fotografiați la Ambasadă la momentul depunerii cererii, motiv din care urmează a fi respectate cerințele privind aspectul exterior la preluarea imaginii faciale pentru actele de identitate: stil sobru al ținutei, îmbrăcăminte de culoare închisă (se interzic hainele de culoare albă și cu decolteu), coafuri clasice, simetrice și nevoluminoase));
 • buletinul de identitate moldovenesc cu fişa de însoţire, valabil;
 • paşaportul (în cazul lipsei paşaportului precedent, se depune o declaraţie de pierdere sau furt (formularul poate fi obţinut la funcţionarul consular sau accesată aici);
 • certificatul de naştere al solicitantului (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorţ (în cazul căsătoriei încheiate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui sau se va solicita procedura de transcriere);
 • certificatul de paternitate (în cazul în care copilul, solicitant al pașaportului, este născut în afara căsătoriei pe teritoriul Regatului Spaniei și certificatul de naştere a copilului necesită transcriere);
 • declaraţia în scris a ambilor părinți în cazul în care aceștia sunt în afara căsătoriei sau aflaţi în divorţ și în hotărîrea instanţei de judecată nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului.În cazul părinților care sunt căsătoriți se va prezenta doar unul din ei cu certificatul de căsătorie în original + o copie.
 • hotărârea judecătorească de adopţie (în cazul în care există adopţii);
 • consimţământul notarial autentificat al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naştere rectificat (în cazul în care există adopţii);

IMPORTANT!
- Prezența solicitantului pașaportului la Ambasadă este obligatorie! Nu se permite solicitarea/perfectarea pașaportului prin procură.
- Pașaportul se perfecționează doar pentru solicitanții care deţin buletin de identitate moldovenesc valabil. În cazul în care buletinul de identitate este expirat/pierdut/furat, cetăţenii solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.
- Minorii care au împlinit vîrsta de 16 ani pot solicita pașaport doar dacă dețin buletin de identitate. În caz contrar sau în cazul în care buletinul este pierdut/furat, se solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.

PROCESARE!
- Termenul de procesare completă și eliberare a unui pașaport biometric în străinătate este de până la 80 de zile, în cazul în care se depune la termenul de confecționare în Republica Moldova la 30 de zile. Pașaportul personalizat este ulterior transmis Ambasadei la care a fost depusă cererea, de unde poate fi ridicat personal de titular sau transmis prin poștă.
- Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate nu dețin posibilitatea tehnică de a confecționa pașapoarte biometrice în cadrul misiunii.

ATENŢIE!
La cererea scrisă a solicitanților pașapoartele pot fi remise și prin poștă sau serviciu de curierat rapid şi securizat: solicitantul va depune un plic pre-plătit autoadresat (se va completa cu litere de tipar la rubrica “DESTINATARIO”) Model: “SOBRE PREPAGADO IMPRESO DE ADMISION”.

PRECIZĂRI!
- Documentele necesare eliberării pașaportului biometric trebuie să fie depuse în original pentru a putea fi procesate în sistemul informatic.
- Documentele justificative originale sunt returnate titularilor acestora imediat după finalizarea cererilor de eliberare a pașapoartelor, fără a fi reținute în vederea unor procesări ulterioare.

FOTOGRAFIE BIOMETRICĂ!

 • Vestimentație de culoare închisă.
 • Nu sunt permise fotografii cu capul acoperit şi frizuri ce închid faţa.
 • Iluminarea trebuie să fie uniformă, fără umbre sau reflecţii pe faţă sau pe fundalul alb.
 • Pe fotografie trebuie să lipsească efectul “ochilor roşii”.
 • Fotografia trebuie să fie una recentă în culori.
 • Fotografia trebuie să reprezinte imaginea facială a persoanei, cu umerii drepţi, cu privirea îndreptată direct spre obiectivul aparatului de fotografiat, ochii trebuie să fie deschişi fără ochelari şi neumbriţi de păr și expresia feței acestuia trebuie să reprezinte o stare comună/neutră și cu gura închisă.
 • Pentru persoana care poartă ochelari, sunt permise fotografiile fara ochelari.

 

TAXELE pentru eliberarea pașaportului 

 

Nr. 
d/o
Denumirea serviciuluiTermenul de confecționare
în Republica Moldova
Tariful în EURO
1.Eliberarea paşaportului pentru maturi30 zile calendaristice90
15 zile calendaristice100
5 zile lucrătoare120
2.Eliberarea paşaportului pentru copilul cu vîrsta pînă la 12 ani30 zile calendaristice80
15 zile calendaristice90
5 zile lucrătoare105

 

(aprobate prin ordinul Agenției Servicii Publice nr. 163 din 12.05.2015)