Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Regimul de călătorie în Spania pentru cetățenii Republicii Moldova!

Publicat:Fri, 09/07/2021 - 23:48

Actualizare 08.07.2021

Republica Moldova a fost inclusă în lista țărilor terțe ai căror rezidenți NU sunt afectați de restricția temporară a călătoriilor neesențiale în Spania.

ATENȚIE! măsura poate fi revizuită după 7 zile.

 

Cetățenii Republicii Moldova, deținători ai pașaportului biometric, pot călători în Spania, prezentând la intrare, UNUL dintre următoarele documente:

certificat care atestă vaccinarea completă împotriva COVID-19 cu cel puțin 14 zile înaintea călătoriei, vaccin autorizat de către Agenția Europeană pentru Medicamente (AEM) și / sau OMS: Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinofarma şi Sinovac.

Certificatul să fie în limba engleză, franceză, spaniolă sau germană.

  test diagnostic negativ, poate fi:

a)     NAAT- teste de amplificare a acidului nucleic (de exemplu, PCR, TMA, LAMP, NEAR etc.), cu 48 ore, înainte de intrarea în Spania;

b)    Test RAT- antigen rapid. 

certificat de recuperare post-Covid (acesta poate fi un document eliberat de un serviciu medical la 11 zile de la depistarea infectării cu Covid. Acest certificat este valabil timp de 180 zile).

 

Toți pasagerii, care sosesc în Spania, pe cale aeriană sau maritimă, inclusiv cei care tranzitează teritoriul spaniol, TREBUIE să completeze formularul privind starea de sănătate disponibil pe www.spth.gob.essau utilizând aplicația gratuită Spain Travel Health (SpTH). Formularul va cuprinde inclusiv o rubrică privind documentul deținut. Ulterior completării formularului, va fi generat un cod unic QR de sănătate care va trebui prezentat (digital sau pe suport hârtie) la controlul de sănătate efectuat în aeroportul de destinație / punctele de control ale frontierei.

 

Pentru copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani se va completa doar formularul privind starea de sănătate de pe www.spth.gob.es sau utilizând aplicația gratuită Spain Travel Health (SpTH).

Detalii:https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/08/pdfs/BOE-A-2021-11310.pdf