Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Republica Moldova a fost inclusă din 27 septembrie 2021 în zona roșie

Publicat:Mon, 27/09/2021 - 12:06

Din 27 septembrie 2021 autoritățile spaniole au modificat condițiile de intrare a cetățenilor moldoveni pe teritoriul spaniol, țara noastră fiind inclusă în zona roșie.

Potrivit noilor restricții, în Regatul Spaniei pot intra doar următoarele categorii de persoane:

•   cetățenii care își au reședința în UE sau statele asociate Schengen, care se vor îndrepta către una din țările respective.

•   deținătorii vizelor de lungă ședere emise de către un stat membru UE sau de un stat asociat Schengen, care se vor îndrepta către una din țările respective.

•   specialiștii din domeniul sănătății, inclusiv cercetătorii și cei care se ocupă de îngrijirea vârstnicilor, care merg sau se întorc din deplasări de serviciu.

•   personalul din transport, navigatorii și personalul aeronautic antrenat în asigurarea activităților cotidiene de serviciu.

•   personalul diplomatic, consular, cel al organizațiilor internaționale, militare, de protecție civilă și membrii organizațiilor umanitare, aflat în exercitarea mandatului.

•   studenții, care își fac studiile în statele membre UE sau statele asociate Schengen și care sunt în posesia permiselor sau vizelor corespunzătoare de ședere pe termen lung, în cazul în care merg în țara unde studiază sau dacă deplasarea se realizează în scopul încadrării la noul curs de studii. Dacă destinația acestora este Spania, iar durata șederii este de până la 90 de zile, ei urmează să dovedească faptul că-și realizează studiile într-un centru autorizat de învățământ din Spania, înregistrat corespunzător în registrul administrativ, precum și faptul că se deplasează pentru a asista la un program de studii cu normă completă care va culmina cu obținerea unei diplome sau a unui certificat.

•   muncitorii de înaltă calificare a căror muncă nu poate fi amânată sau realizată de la distanță, inclusiv participanții la evenimente sportive de nivel înalt care au loc în Spania, circumstanțele date urmând a fi justificate corespunzător documentar.

•   persoanele care realizează călătorii din motive imperative familiale, care urmează a fi dovedite corespunzător.

•   persoanele care vor dovedi prin documente confirmative motivele de forță majoră sau situațiile de strictă necesitate, intrarea lor fiind permisă din cauze umanitare.

•   persoanele care se află în posesia unui certificat de vaccinare recunoscut de către Ministerul Sănătății al Spaniei, după verificările efectuate de autoritățile sanitare competente, inclusiv cele care însoțesc copii minori de până la 12 ani. 

Notă:  Atenționăm că în urma verificărilor efectuate de către autoritățile sanitare, ar putea fi refuzat accesul pe teritoriul spaniol pentru orice persoană, chiar dacă aparține uneia din categoriile sus-menționate, în cazul în care aceasta nu va îndeplini corespunzător condițiile sanitare pentru COVID-19 stabilite de Ministerul spaniol al Sănătății. 

 

Pentru mai multe detalii, rugăm să accesați pagina: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm