Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Situaţii excepţionale

Privarea de liberate în Regatul Spaniei

 

Dacă ajungeţi să fiţi arestat sau reţinut în Regatul Spaniei, este bine să ştiţi că personalul consular al Ambasadei vă poate ajuta, în limitele permise de legislaţia naţională a Spaniei şi în limitele permise de dreptul internaţional.

 

Este bine să ştiţi că, în temeiul normelor internaţionale, aveţi o serie de drepturi şi că puteţi cere autorităţilor străine să vi le respecte. Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a cere ca Ambasada să fie notificată despre arestarea sau reţinerea dumneavoastră;

 • Dreptul de a contacta familia (aceasta o poate face şi personalul consular, numai cu acordul dumneavoastră);

 • Dreptul la asistenţă juridică (avocat numit din oficiu sau avocat angajat de dumneavoastră sau de familia dumneavoastră);

 • Dreptul la asistenţă medicală;

 • Dreptul la translaţie în limba ţării respective (translator numit din oficiu);

 • Dreptul la corespondenţă prin poştă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia Spaniei);

 • Dreptul de a primi vizite (din partea personalului consular sau din partea familiei);

 • Dreptul de a fi transferat pentru executarea pedepsei în Republica Moldova (numai după pronunţarea unei sentinţe de condamnare).

 

Ce poate face personalul consular al Ambasadei:

 • Vă poate vizita la locul de detenţie (cu respectarea regulilor prevăzut de legislaţia naţională a Spaniei);

 • Poate semnala autorităţilor locale eventualele neregularităţi constatate de dumneavoastră în aplicarea regimului de detenţie;

 • Poate semnala autorităţilor locale eventualele afecţiuni medicale care necesită o atenţie specială pe durata detenţiei;

 • Poate transmite mesaje familiei dumneavoastră, dacă doriţi acest lucru. 

Ce nu poate face personalul consular al Ambasadei:

 • Nu vă poate elibera din detenţie;

 • Nu poate influenţa sau interveni în desfăşurarea procedurilor judiciare şi nici în deciziile autorităţilor;

 • Nu vă poate asigura un tratament mai favorabil decât tratamentul aplicat cetăţenilor ţării respective în astfel de situaţii;

 • Nu poate plăti cheltuielile de judecată sau costurile procedurilor judiciare (reprezentare juridică, expertiză, translaţie);

 • Nu poate plăti cheltuielile medicale;

 • Nu poate desfăşura anchete sau investigaţii;

 • Nu vă poate asigura reprezentarea juridică (pentru aceasta aveţi nevoie de serviciile unui avocat);

 • Nu vă poate acorda asistenţă consulară dacă sunteţi şi cetăţean al Spaniei (asistenţa consulară în cazul persoanelor cu dublă cetăţenie este limitată de normele dreptului internaţional şi de principiul suveranităţii statului pe teritoriul căruia vă aflaţi şi al cărui cetăţean sunteţi);

 • Nu poate facilita primirea de pachete (altele decât corespondenţa scrisă) din partea familiei sau a altor persoane.

 

Decesul cetăţenilor Republicii Moldova 

 

Dacă un membru al familiei sau o rudă a dumneavoastră cetăţean al Republici Moldova, a decedat în Spania, este bine să ştiţi următoarele:

 • Rudele persoanei decedate contactează o agenţie funerară care se va ocupa de  toate demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiilor necesare trimiterii în Republica Moldova a corpului neînsufleţit sau a urnei conținând rămăşiţele pământeşti ale persoanei decedate, urmare incinerării. Nu este necesară obținerea autorizațiilor suplimentare de la Ambasadă.  

 • Decesul trebuie înregistrat la oficiul de stare civilă din Regatul Spaniei (Registo Civil);

 • Dacă Ambasada este notificată despre deces de autorităţile locale, aceasta informează Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene din Republica Moldova, care va anunţa familia despre decesul cetăţeanului moldovean;

 • Certificatul de deces moldovenesc va fi eliberat în ţară, de autorităţile Republicii Moldova, pe baza certificatului de deces spaniol şi a altor documente prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;

 • Dacă decesul a fost cauzat de o acţiune violentă, atunci solicitaţi intervenţia autorităţilor locale de poliţie pentru investigarea cazului. Efectuarea investigaţiilor poate întârzia procedura de transport a corpului neînsufleţit în Republica Moldova;

 • Dacă aţi aflat despre deces în timpul în care vă aflaţi în Republica Moldova, notificaţi în scris Direcţia Afaceri Consulare a MAE IE, la numărul de fax: (022) 23-22-25.

 

Ce nu poate face personalul consular al Ambasadei:

 • Nu poate desfăşura anchete sau investigaţii în legătură cu decesul pe teritoriul Spaniei;

 • Nu poate plăti costurile de incinerare sau de înhumare şi nici pe cele de transport al corpului neînsufleţit în Republica Moldova;

 • Nu poate acoperi eventuale datorii sau angajamente rămase neonorate ale persoanei decedate.

 

Dispariţia persoanelor

Dacă aţi aflat despre dispariţia unui cetăţean al Republicii Moldova pe teritoriul Spaniei, sesizaţi neîntârziat cel mai apropiat birou al poliţiei, inclusiv Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei (la numerele:+34664598545 sau la adresa electronică:madrid@mfa.gov.md) sau Direcţia Afaceri Consulare al MAE IE (dac@mfa.md, fax: +37322232225), furnizând cât mai multe detalii despre persoana dispărută (datele personale, semnalmentele exterioare, ultima adresa de reşedinţă în Spania, numărul de contact local, împrejurările dispariţiei, etc.).

  

Calamităţi naturale

Pentru situaţii excepţionale care necesită intervenţia imediată a autorităţilor spaniole, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 

 • Asistenţă medicală urgentă -1

 • Poliţia: Garda Civilă şi Poliţia de Siguranţă Publică- 112

 • Serviciul Pompieri- 112

 

Documente pierdute sau furate

În cazul care, aflându-vă în străinătate, aţi pierdut sau vi s-au furat actele de identitate, este necesar să întreprindeţi următorii paşi:

 • Anunţaţi imediat cel mai apropiat sector de poliţie;

 • Căutaţi să beneficiaţi de prezenţa şi de declaraţiile unor martori care să ajute la descrierea faptelor şi a făptaşului (în cazul furtului);

 • Însoţiţi declaraţia făcută la poliţie cu o listă a obiectelor care v-au fost furate sau v-au dispărut;

 • Solicitaţi autorităţilor de poliţie emiterea unui raport. Este necesar pentru obţinerea asigurării (dacă aţi încheiat-o);

 • Anunţaţi imediat ambasada, care în baza documentului confirmător de la poliţie şi a altor acte, vă va putea elibera un titlu de călătorie pentru întoarcerea în ţară.

 • Dacă vi s-au furat banii, anunţaţi familia sau rudele apropiate şi solicitaţi-le sprijinul financiar pentru continuarea călătoriei sau pentru reîntoarcerea în ţară.

 

Repatrierea victimelor traficului de fiinţe umane

În cazul în care aţi aflat despre o potenţială victimă a traficului de fiinţe umane, pentru iniţierea procedurilor de repatriere a persoanei, informaţi imediat cel mai apropiat sector de poliţie din Spania, inclusiv Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei (la numerele:+34 664598545 sau la adresa electronică: madrid@mfa.gov.md sau Direcţia Afaceri Consulare al MAE IE (dac@mfa.gov.md, fax: +37322232225), furnizând cât mai multe detalii despre persoana traficată (datele personale, numărul de contact local).

 

Răpirea copiilor

În cazul în care aţi aflat despre dispariţia/răpirea copilului dvs. informaţi imediat cel mai apropiat sector de poliţie din Spania.

 

Convenţia de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la 25 octombrie 1980, în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene, se aplică atunci când un minor sub 16 ani este deplasat din statul reşedinţei sale obişnuite într-un alt stat, ori este reţinut în acest al doilea stat prin încălcarea drepturilor de care se bucură unul din titularii răspunderii părinteşti. De regulă, situaţia intervine între părinţii unui copil ori între părinţi şi bunici, una din părţi fiind cea care deplasează/reţine ilicit un copil în alt loc decât cel al reşedinţei sale obişnuite.

 

Potrivit Convenţiei de la Haga din 1980, deplasarea sau ne-înapoierea unui copil se consideră ilicita: a) când are loc prin violarea unui drept privind încredinţarea, atribuit unei persoane, unei instituţii sau oricărui alt organism acţionând fie separat, fie împreuna, prin legea statului în care copilul îşi are reşedinţa obişnuită, imediat înaintea deplasării sau ne-înapoierii sale; b) daca la vremea deplasării sau ne-înapoierii acest drept era exercitat în mod efectiv, acţionându-se separat sau împreuna, ori ar fi fost astfel exercitate, daca asemenea împrejurări nu ar fi survenit.

 

Persoana, instituţia sau organismul care pretinde că un copil a fost deplasat sau reţinut prin violarea dreptului privind încredinţarea poate să sesizeze fie autoritatea centrală a reşedinţei obişnuite a copilului, fie pe aceea a oricărui stat contractant, pentru ca acesta să acorde asistenţa lor în vederea asigurării înapoierii copilului.

 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei este autoritatea centrală din Republica Moldova pentru aducerea la îndeplinirea a obligaţiilor stabilite prin Convenţia supra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii.

  

Alerte de călătorii

Consultaţi periodic site-ul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, rubrica „Alerte de călătorie” (www.mfa.gov.md/travel-alerts-ro/), pentru a vă informa despre avertizările de călătorie în diferite state ale lumii.

 

Sfaturi utile pentru călătorie:

 • Informaţi-vă asupra situaţiei de securitate din ţara de destinaţie;

 • Aveţi grijă ca paşaportul să fie valabil şi în stare bună;

 • Respectaţi legislaţia , tradiţiile şi obiceiurile locale;

 • Evitaţi implicarea în demonstraţii sau manifestări de stradă în ţările vizitate;

 • Indiferent de zona de destinaţie, păstraţi documentele, lucrurile de valoare, biletele de călătorie, banii şi cărţile de credit în locuri sigure şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini;

 • Evitaţi deplasarea în zone periculoase;

 • Procuraţi-vă un ghid de călătorie pentru destinaţia aleasă;

 • Asiguraţi-vă că aveţi la dumneavoastră mijloace financiare suficiente pentru întreţinerea proprie şi a membrilor de familie, după caz;

 • Dacă călătoriţi cu avionul, informaţi-vă în legătură cu produsele pe care le puteţi lua în bagajul de mână.

 • Lăsaţi familiei copii ale paşaportului dumneavoastră şi ale poliţei de asigurare.

 • Nu vă angajaţi să transportaţi bagajele unor persoane necunoscute. Există riscul ca acestea să conţină produse interzise, iar dumneavoastră veţi suporta consecinţele legii.

 

 • În cazul producerii unui accident de circulație

În caz de accident ușor (nu au rezultat victime), completați, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziție de societățile locale de asigurări. Notați elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident, datele de contact ale șoferului/proprietarului acestuia și ale societății de asigurare la care are încheiată polița de răspundere civilă auto. În cazul în care înțelegerea amiabilă nu este posibilă, trebuie să vă adresați autorităților (Policía Nacional sau Guardia Civil), care vor întocmi actul de constatare a daunelor (atestado).

Dacă în urma accidentului sunt răniți, chemați poliția și acordați primul ajutor. Dacă în vehiculul dvs. există persoane care necesită spitalizare sau tratament ca urmare a accidentului rutier, este necesar să solicitați un document medical (parte de asistencia medica), în baza căruia compania de asigurări poate deconta respectivele cheltuieli.

În cazul în care responsabilitatea producerii accidentului vă aparține, luați imediat legătura cu compania de asigurări și păstrați documentele de plată până la înapoierea în țară pentru a le prezenta societății de asigurare.

 • Numerele de urgență la care pot fi apelate autoritățile locale (poliție, salvare, pompieri)

În  cazul unor situații de urgență, care necesită intervenția imediată a autorităților, trebuie apelat numărul unic de urgență 112 (urgențe medicale, stingerea incendiilor, siguranță publică și protecție civilă).

Atenție! Chiar dacă nu cunoașteți limba spaniolă, când apelați serviciile de urgență, așteptați să vi se facă legătura cu un operator care vorbește o limbă de circulație internațională. În unele zone este posibil să fiți redirecționat spre un operator vorbitor de limba română.

În situația în care sunteți posesor de smartphone, este recomandată instalarea aplicației My 112, care permite localizarea dumneavoastră exactă în caz de accident sau dacă sunteți victima a unei infracțiuni.

Atenție! Dacă sunați din greșeală la 112, nu închideți! În caz contrar, vi se poate trimite o mașină în locul în care vă aflați, pentru a vedea dacă totul este în regulă!