Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Taxe consulare

TAXE CONSULARE
 
 
Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt stabilite în Legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare, textul căreia poate fi accesat  pe pagina: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336797
 
Mărimea plății aferente (taxa aferentă), suportate de instituțiile serviciului diplomatic ca urmare a prestării serviciilor consulare, se aprobă de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
 
Achitarea serviciilor consulare prestate de Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei poate fi efectuată fie la ghișeu, prin terminalul de plată al Ambasadei, fie prin transfer bancar, la următorul cont:
 
BBVA
 
IBAN                   ES60 0182 0927 81 0201610329
Beneficiario          Embajada de Moldavia
Concepto              Se va indica numele de familie + serviciul pentru care se face achitarea
 
PLATA ÎN NUMERAR A TAXELOR NU SE ACCEPTĂ!
 
 
Cuantumul taxelor consulare pentru serviciile prestate de Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei:
 

Nr.

crt.

Serviciul

Taxa consulară

Taxa aferentă

I. Perfectarea vizelor

1

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20 euro

0

2

Tip B - viză de tranzit

40 euro

0

3

Tip C - viză de scurtă ședere

60 euro

0

4

Tip D - viză de lungă ședere

80 euro

0

II. Perfectarea şi eliberarea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova şi a altor documente

 

 

 

 

Taxa percepută de

Agenția Servicii Publice

Taxa consulară

Taxa aferentă

Total

1

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova

20 zile lucrătoare

43 euro

 

 

40 euro

 

 

11 euro

94 euro

5 zile lucrătoare

75 euro

126 euro

Declararea pierderii sau furtului pașaportului în procesul obținerii unui nou pașaport 

0 euro

2

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copilul până la vârsta de 12 ani

 

20 zile lucrătoare

33 euro

 

 

40 euro

10 euro

83 euro

5 zile lucrătoare

58 euro

12 euro

110 euro

Declararea pierderii sau furtului pașaportului în procesul obținerii unui nou pașaport 

 

0 euro

3

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent

 

20 zile lucrătoare

33 euro

 

 

40 euro

10 euro

83 euro

5 zile lucrătoare

58 euro

12 euro

110 euro

Declararea pierderii sau furtului pașaportului în procesul obținerii unui nou pașaport 

0 euro

4

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă provizoriu

 

20 zile lucrătoare

33 euro

 

 

40 euro

 

10 euro

83 euro

5 zile lucrătoare

58 euro

12 euro

110 euro

5

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova

20 zile lucrătoare

7 euro

 

 

 

 

 

30 euro

9 euro

46 euro

5 zile lucrătoare

20 euro

11 euro

61 euro

Declararea pierderii sau furtului buletinului de identitate,

în procesul obținerii unui nou buletin de identitate 

0 euro

7

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova

 

                4 euro

 

30 euro

 

8 euro

 

42 euro

8

Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv

30 zile lucrătoare

8 euro

 

 

 

150 euro

 

 

 

20 euro

 

208 euro

10 zile lucrătoare

38 euro

 

   9

Eliberarea titlului de călătorie

20 euro

5 euro

25 euro

III. Acțiunile consulare în domeniul cetățeniei

1

Examinarea cererii privind dobândirea cetățeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului corespunzător de documente, cu eliberarea adeverinței respective

10 euro

5 euro

2

Examinarea cererii privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova şi perfectarea setului corespunzător de documente, cu eliberarea adeverinței respective

300 euro

20 euro

3

Examinarea cererii privind redobândirea cetățeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului corespunzător de documente, cu eliberarea adeverinței respective

10 euro

5 euro

4

Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova

50 euro

0

5

Eliberarea adeverinței privind dobândirea/redobândirea cetățeniei Republicii Moldova

10 euro

0

6

Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie

50 euro

0

IV. Înregistrarea actelor de stare civilă

1

Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

50 euro

20 euro

2

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile când între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă

250 euro

20 euro

3

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul şi hotărârii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

50 euro

20 euro

4

Înregistrarea divorțului în temeiul hotărârii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei

150 euro

20 euro

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

20 euro

5 euro

6

Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

20 euro

10 euro

V. Îndeplinirea actelor notariale

1

Autentificarea procurii:

1.      în numele persoanei fizice

2.      în numele persoanei juridice

 

30 euro

60 euro

 

0

2

Autentificarea testamentului

30 euro

0

3

Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj

100 euro

5 euro

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale

50 euro (pentru fiecare lună)

5 euro

(pentru

fiecare lună)

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

10 euro

0

6

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele

2 (pentru o pagină)

0

7

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele

10 (pentru o pagină)

5

(pentru document)

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

     a) certificarea faptului aflării persoanei în viață,

     b) certificarea identității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie

     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

 

 

20 euro

10 euro

 

15 euro

 

 

0

9

Primirea documentelor la păstrare

20 (pentru fiecare lună)

0

10

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

10 euro

0

11

Întocmirea protestelor de mare

30 euro

0

12

Asigurarea probelor

50 euro

0

13

Alte acte notariale

50 euro

0

VI. Supralegalizarea consulară

1

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu  participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

     a) pentru persoane fizice

     b) pentru persoane juridice

 

 

 

 

30 euro

60 euro

 

 

 

 

5 euro

5 euro

VII. Alte acţiuni consulare

1

Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova

 

30 euro

 

 

 

 

30 euro

 

30 euro

5 euro

 

 

 

 

5 euro

 

5 euro

Eliberarea duplicatului/extrasului de pe actul de stare civilă de către Agenția Servicii Publice

 

20 zile lucrătoare

6 euro

 

5 zile lucrătoare

18 euro

 

 

Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială  de către Agenția Servicii Publice

20 zile lucrătoare

8 euro

 

 

30 euro

 

30 euro

 

5 euro

 

5 euro

5 zile lucrătoare

18 euro 

 

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă de către Agenția Servicii Publice

20 zile lucrătoare

6 euro

 

30 euro

 

 

30 euro

5 euro

 

 

5 euro

5 zile lucrătoare

18 euro

 

2

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin şi nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte

30 euro

5 euro

         
 
 
NOTĂ: Pentru serviciile oferite de Ambasadă prin intermediul Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” (autoritatea de stat care perfectează şi eliberează buletinele de identitate, pașapoartele etc.), suplimentar taxelor consulare sunt percepute taxele Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”.