Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Titlu de călătorie

Ambasada eliberează titluri de călătorie cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotare, apatrizilor şi cetăţenilor străini cu domiciliu permanent în Republica Moldova, care intenţionează să se întoarcă în Republica Moldova, în situaţia în care:

 

 • au pierdut sau li s-a furat paşaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au paşaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au paşaport cu termen expirat;
 • nu au avut niciodată paşaport (de ex: copiii născuţi în Spania).

 

Pentru obţinerea unui titlu de călătorie este necesară programare. Programarea se oferă în zilele de luni până vineri, între orele 13.30-17.00, la numărul de telefon +34 91 828 79 89 sau adresa de e-mail: consul.madrid@mfa.md, cu invocarea motivului, numelui/prenumelui solicitantului, localității/provinciei de reședință din Spania și a unui număr de telefon

 

Cererea urmează a fi prezentată în zilele de primire a cetăţenilor (luni-joi), între 08:30 și 11.30. Eliberarea documentului se efectuează în aceeași zi, între 14:00 - 17:00.

 

În cazuri particulare, şi anume atunci cînd este necesară examinarea mai aprofundată a cererii de eliberare a titlului de călătorie/consultarea autorităților competente moldovenești, termenul de eliberare poate fi prelungit de la 3 pînă la 5 zile lucrătoare de la data depunerii unei cereri admisibile.

 

Pentru obţinerea titlului de călătorie urmează a fi prezentate:

 

 • cererea pentru eliberarea titlului de călătorie (formularul completat la Ambasadă, sau accesat aici);
 • două fotografii color de mărimea 3,5 x 4,5 cm, mate (fără luciu);
 • o fotografie biometrică 10 x 15 cm, color, pe fon alb (pentru copiii mai mici de 4 ani);
 • Denunţul (declaraţia) de la poliţie, în cazul pierderii sau furtului paşaportului;
 • dacă există, originalul sau fotocopia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea şi starea acestora:
 • buletinul de identitate şi fişa de însoţire a cetăţeanului Republicii Moldova şi fotocopia acestuia;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate al cetăţeanului Republicii Moldova şi fotocopia acestuia;
 • permisul de şedere de apatrid sau de cetăţean străin care domiciliază permanent în Republica Moldova şi fotocopia acestuia;
 • orice alt document cu fotografie (permisul de conducere, livretul militar, etc.) şi fotocopia acestuia;
 • certificatul de naştere moldovenesc al copilului, în original (la solicitarea unui titlu de călătorie pentru minori). În cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul Regatului Spaniei și nu deține certificat de naștere moldovenesc, se va prezenta extrasul multilingv de pe actul de naștere (extracto plurilingüe del acta de nacimiento) eliberat de Registrul Civil din Spania sau certificatul de naștere spaniol (certificado literal de nacimiento) legalizat cu Apostila de la Haga (Apostilla de la Haya) şi fotocopia acestuia. Nu se acceptă Libro de familia.
 • Actul de identitate valabil (paşaport/buletin de identitate) al reprezentantului legal al minorului şi fotocopia acestuia (în cazul în care se solicită titlu de călătorie pentru minori);
 • dacă există, rezerva sau biletul la avion, cu destinaţia finală Republica Moldova;
 • bonul bancar de achitare a taxei consulare de 20 euro şi a taxei aferente de 5 euro (bonul cu rechizitele bancare se eliberează la momentul depunerii cererii). Pentru minori (sub vîrsta de 18 ani), titlul de călătorie se eliberează gratuit.

 

IMPORTANT:

Titlul de călătorie este valabil 30 de zile din data emiterii şi nu poate fi prelungit.

Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinaţia finală obligatorie - Republica Moldova.

Prezenţa solicitantului sau a reprezentantului legal al minorului la Ambasadă este obligatorie.