Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Titlu de călătorie

Ambasada eliberează titluri de călătorie cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotare, apatrizilor şi cetăţenilor străini cu domiciliu permanent în Republica Moldova, care intenţionează să se întoarcă în Republica Moldova, în situația în care:

 • au pierdut sau li s-a furat pașaportul pentru călătorii în străinătate;

 • au pașaport deteriorat care nu poate fi utilizat;

 • au pașaport cu termen expirat;

 • nu au avut niciodată pașaport (de ex: copiii născuți în Spania).

 

Pentru obținerea unui titlu de călătorie este necesară programare.

Programarea se oferă în zilele de luni până vineri, între orele 13.30-17.00, la numărul de telefon +34 91 828 79 89, ext. 1 sau adresa de e-mail: consul.madrid@mfa.gov.md, cu invocarea motivului, numelui/prenumelui solicitantului, localității/provinciei de reședință din Spania și a unui număr de telefon.

Cererea urmează a fi prezentată în zilele de primire a cetăţenilor (luni-joi), între 08:30 și 12.30. Eliberarea documentului se efectuează în aceeași zi.

În cazuri particulare, şi anume atunci când este necesară examinarea mai aprofundată a cererii de eliberare a titlului de călătorie/consultarea autorităților competente moldovenești, termenul de eliberare poate fi prelungit de la 3 până la 5 zile lucrătoare de la data depunerii unei cereri admisibile.

Pentru obținerea titlului de călătorie pentru ADULT, urmează a fi prezentate următoarele acte:

1) cererea pentru eliberarea titlului de călătorie (formularul completat la Ambasadă, sau accesat aici);

 1. două fotografii color pe fon alb, mărimea 3,5 x 4,5 cm;

 2. denunțul (declarația) de la politie, în cazul pierderii sau furtului pașaportului - în original şi fotocopie;

 3. buletinul de identitate şi fișa de însoțire a cetățeanului Republicii Moldova, în original - dacă există, iar fotocopia obligatoriu, indiferent de valabilitatea şi starea acestuia;

 4. pașaportul pentru călătorii în străinătate al cetățeanului Republicii Moldova în original - dacă există, iar fotocopia obligatoriu, indiferent de valabilitatea şi starea acestuia;
  permisul de ședere de apatrid sau de cetățean străin care domiciliază permanent în Republica Moldova in original şi fotocopia acestuia;
  sau orice alt document cu fotografie (permisul de conducere, livretul militar, etc.) in original şi fotocopia acestuia;

 5. rezerva sau biletul la avion, cu destinația finală Republica Moldova, dacă există.

Prețul TC pentru un adult este de 25 euro, (taxa consulara - 20 euro şi taxa aferenta - 5 euro), bonul cu rechizitele bancare se eliberează la momentul depunerii cererii.

 

Pentru obținerea titlului de călătorie pentru MINOR (copil până la 18 ani), urmează a fi prezentate următoarele acte:

1) cererea pentru eliberarea titlului de călătorie (formularul completat de către părinte, poate fi accesat aici);

 1. două fotografii color pe fon alb, mărimea 3,5 x 4,5 cm;

 2. o fotografie color pe fon alb, mărimea 10 x 15 cm (pentru copil mai mic de 4 ani);

 3. denunțul (declarația) de la politie, în cazul pierderii sau furtului pașaportului - în original şi fotocopie;

 4. pașaportul pentru călătorii în străinătate al cetățeanului Republicii Moldova, in original - dacă există, iar fotocopia obligatoriu, indiferent de valabilitatea şi starea acestuia;

 5. certificatul de naștere moldovenesc al copilului - în original şi fotocopie

SAU se va prezenta  extrasul multilingv de pe actul de naștere (extracto plurilingüe del acta de nacimiento – Formula A) - în original şi fotocopie, eliberat de Registrul Civil din Spania, în cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul Regatului Spaniei și nu deține certificat de naștere moldovenesc;

 1. certificatul de căsătorie, după caz, sau se prezintă ambii părinți. NU se acceptă Libro de familia.

 2. Actul de identitate valabil (pașaport / buletin de identitate) al reprezentantului legal al minorului (părinte / tutore) - în original şi fotocopie;

 3. rezerva sau biletul la avion, cu destinația finală Republica Moldova, dacă există.

Pentru minori (sub vârsta de 18 ani), titlul de călătorie se eliberează gratuit.

 

IMPORTANT:

Titlul de călătorie este valabil 30 de zile din data emiterii şi NU poate fi prelungit.

Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinația finală obligatorie - Republica Moldova.

Prezența solicitantului sau a reprezentantului legal al minorului la Ambasadă este obligatorie.