Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Titlu de călătorie

Ambasada eliberează titluri de călătorie cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotare, apatrizilor şi cetăţenilor străini cu domiciliu permanent în Republica Moldova, care intenţionează să se întoarcă în Republica Moldova, în situaţia în care:

 • au pierdut sau li s-a furat paşaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au paşaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au paşaport cu termen expirat;
 • nu au avut niciodată paşaport (de ex: copiii născuţi în Spania).

Pentru obţinerea unui titlu de călătorie este necesară programare.

Programarea se oferă în zilele de luni până vineri, între orele 13.30-17.00, la numărul de telefon +34 91 828 79 89 sau adresa de e-mail: consul.madrid@mfa.gov.md, cu invocarea motivului, numelui/prenumelui solicitantului, localității/provinciei de reședință din Spania și a unui număr de telefon.

Cererea urmează a fi prezentată în zilele de primire a cetăţenilor (luni-joi), între 08:30 și 11.30. Eliberarea documentului se efectuează în aceeași zi.

În cazuri particulare, şi anume atunci cînd este necesară examinarea mai aprofundată a cererii de eliberare a titlului de călătorie/consultarea autorităților competente moldovenești, termenul de eliberare poate fi prelungit de la 3 pînă la 5 zile lucrătoare de la data depunerii unei cereri admisibile.

Pentru obţinerea titlului de călătorie pentru maturi, urmează a fi prezentate urmatoarele acte:

 • cererea pentru eliberarea titlului de călătorie (formularul completat la Ambasadă, sau accesat aici);
 • două fotografii color pe fon alb, mărimea 3,5 x 4,5 cm;
 • denunţul (declaraţia) de la poliţie, în cazul pierderii sau furtului paşaportului - in original şi fotocopie;
 • buletinul de identitate şi fişa de însoţire a cetăţeanului Republicii Moldova, in original - dacă există, iar fotocopia obligatoriu, indiferent de valabilitatea şi starea acestuia;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate al cetăţeanului Republicii Moldova in original - dacă există, iar fotocopia obligatoriu, indiferent de valabilitatea şi starea acestuia;
  - permisul de şedere de apatrid sau de cetăţean străin care domiciliază permanent în Republica Moldova in original şi fotocopia acestuia;
  - sau orice alt document cu fotografie (permisul de conducere, livretul militar, etc.) in original şi fotocopia acestuia;
 • rezerva sau biletul la avion, cu destinaţia finală Republica Moldova, dacă există.
 • Pretul TC este de 25 euro, (taxa consulara - 20 euro şi taxa aferenta - 5 euro), bonul cu rechizitele bancare se eliberează la momentul depunerii cererii.

Pentru obţinerea titlului de călătorie pentru minori (copii pina la 18 ani), urmează a fi prezentate urmatoarele acte:

 • cererea pentru eliberarea titlului de călătorie (formularul completat de catre parinte, poate fi accesat aici);
 • două fotografii color pe fon alb, mărimea 3,5 x 4,5 cm;
 • o fotografie color pe fon alb, mărimea 10 x 15 cm (pentru copiii mai mici de 4 ani);
 • Denunţul (declaraţia) de la poliţie, în cazul pierderii sau furtului paşaportului - in original şi fotocopie;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate al cetăţeanului Republicii Moldova, in original - dacă există, iar fotocopia obligatoriu, indiferent de valabilitatea şi starea acestuia;
 • certificatul de naştere moldovenesc al copilului - in original şi fotocopie.
  În cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul Regatului Spaniei și nu deține certificat de naștere moldovenesc, se va prezenta extrasul multilingv de pe actul de naștere (extracto plurilingüe del acta de nacimiento – Formula A) eliberat de Registrul Civil din Spania.
 • certificatul de casatorie, dupa caz. Nu se acceptă Libro de familia.
 • Actul de identitate valabil (paşaport / buletin de identitate) al reprezentantului legal al minorului (parinte / tutore) - in original şi fotocopie;
 • rezerva sau biletul la avion, cu destinaţia finală Republica Moldova, dacă există.
  Pentru minori (sub vîrsta de 18 ani), titlul de călătorie se eliberează gratuit.

IMPORTANT:

Titlul de călătorie este valabil 30 de zile din data emiterii şi nu poate fi prelungit.

Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinaţia finală obligatorie - Republica Moldova.

Prezenţa solicitantului sau a reprezentantului legal al minorului la Ambasadă este obligatorie.