Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Titlu de călătorie

 

Durata serviciului: 15 minute
Programarea la acest serviciu este opțională: Persoanele se pot prezenta în lipsa programării prealabile, în zilele de marți, miercuri, joi, între orele 09:00 – 12.15

 • pentru adulți - 15 euro, cu eliberarea actului în ziua solicitării
 • pentru minori - gratuit, cu eliberarea actului în ziua solicitării
Consulatul/Ambasada eliberează titlu de călătorie cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor și cetățenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenționează să se întoarcă în Republica Moldova, în situația în care:
 • au pierdut sau li s-a furat pașaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au pașaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au pașaport cu termen expirat;
 • nu au avut niciodată pașaport;
Pentru solicitarea titlului de călătorie se vor prezenta:
 • 1 fotografie color de format 3x4 cm
 • dacă sunt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora: :
  ✔ buletin de identitate moldovenesc
  ✔ pașaport expirat sau deteriorat
  ✔ permis de ședere
  ✔ orice alt document cu fotografie
 • În cazul solicitării titlului de călătorie pentru copilul minor născut recent în Spania – extrasul plurilingv de naștere spaniol al copilului, în original, cu semnătura olografă și ștampila autorității spaniole sau certificatul de naștere literar sau electronic cu Apostila aplicată pe acesta
 • titlul de călătorie este valabil 30 zile, termen ce nu poate fi prelungit.
 • titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie pentru returnare spre Republica Moldova.
 • În baza titlului de călătorie se poate deplasa din Republica Austria sau Republica Slovacă în Republica Moldova pe cale terestră sau cu avionul.
 • dacă se solicită titlu de călătorie pentru copilul minor este suficientă prezența la consulat/ambasadă a unui părinte. Pentru a exclude cheltuielile financiare suportate la aplicarea Apostilei în cazul certificatului de naștere al copilului de model intern, se recomandă prezentarea extrasului de naștere de model plurilingv emis de primăria italiană în temeiul Convenției de la Viena din 08 septembrie 1976.
 • la depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 3 modalități: cu cardul la terminalul de plată în incinta consulatului, cu numerar la oficiul poștal, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului bancar. Pentru reducerea timpului de așteptare se recomandă utilizarea cardului bancar.
 • titlul de călătorie poate fi solicitat și prin poștă. Pentru informații detaliate la acest subiect recomandăm să se consulte rubrica Servicii consulare prin poștă.