Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

Informaţii detailate referitor la transcrierea actelor de stare civilă (certificate de naștere, căsătorie, etc), înregistrate peste hotarele Republicii Moldova după 17.08.2001, puteți găsi pe pagina web a Serviciului Stare Civilă al Republicii Moldova - http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/transcriere.

Cetățenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă (naștere, căsătorie, etc.) au fost înregistrate după data de 17 august 2001 de către organele competente spaniole, urmează să efectueze transcrierea (recunoașterea) acestor acte de stare civilă.

Pentru a transcrie un act de stare civilă urmează să vă adresați PERSONAL la Ambasada Republicii Moldova la Madrid.

Cererea de transcriere urmează a fi soluţionată în termen de 2 luni din ziua depunerii, iar pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit.

Pentru transcrierea ACTULUI DE NAȘTERE eliberat de către autorităţile spaniole după 17.08.2001, solicitantul urmează să depună următoarele acte:

  • cererea de transcriere a actului de naştere poate fi accesata aici (în original+1 fotocopie);
  • extras multilingv de pe actul de naştere spaniol (Formula A - model) (în original+1 fotocopie);
  • buletinele de identitate a părinţilor valabile (2 fotocopii);
  • certificatul de căsătorie (2 fotocopii), după caz;
  • certificatele de naştere ale părinților (2 fotocopii);

Pentru transcrierea ACTULUI DE CĂSĂTORIE eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte:

  • cererea de transcriere a actului de căsătorie poate fi accesata aici (în original+1 fotocopie);
  • extrasul multilingv de pe actul de căsătorie spaniol (Formula B - model) (în original+1 fotocopie);
  • buletinele de identitate valabile ale solicitanţilor / pașaportul, pentru cetățeanul altui stat, (2 fotocopii);
  • certificatele de naștere ale solicitanţilor (2 fotocopii).

NOTĂ!
În conformitate cu Legea privind actele de stare civilă, nr. 100 din 26.04.2001 (Publicată la 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99, art. Nr. 765), actele de stare civilă (de naștere, de căsătorie, etc.) ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale țârilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Această procedură prevede perfectarea certificatului moldovenesc de stare civilă.

Cetățeanul Republicii Moldova este OBLIGAT să declare transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă. Înregistrarea şi transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc în afara teritoriului țârii, se efectuează de către organele de stare civilă din Republica Moldova sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.