Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

Informaţii detailate referitor la transcrierea actelor de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, deces), înregistrate peste hotarele Republicii Moldova după 17.08.2001, puteţi găsi pe pagina web a Serviciului Stare Civilă al Republicii Moldova.

 

Transcrierea actelor de stare civilă

 

Dosarele pentru transcrierea actelor de stare civilă se depun personal sau prin intermediul poștei (Correos) la Ambasadă. Urmare avizului pozitiv de la Serviciul Stare Civilă (cca. 2 luni), urmează fiecare solicitant să se prezinte PERSONAL la Ambasadă, pentru a ridica certificatul transcris cu prezentarea actelor în original la ora stabilită de către funcţionarul consular.

 

Pentru transcrierea actului de naştere eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să depună următoarele acte:

 

 • cererea de transcriere a actului de naştere (în original+1 copie);
 • extras multilingv de pe actul de naştere spaniol (Formula A) (în original+1 copie);
 • buletinele de identitate a părinţilor valabile (2 copii);
 • certificatul de căsătorie (2 copii);
 • certificatele de naştere ale părinților (2 copii);

 

Pentru transcrierea actului de căsătorie eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte:

 

 • cererea de transcriere a actului de căsătorie (în original+1 copie);
 • extrasul multilingv de pe actul de căsătorie spaniol (Formula B) (în original+1 copie);
 • buletinele de identitate valabile ale solicitanţilor (2 copii);
 • certificatele de naştere ale solicitanţilor (2 copii);
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

 

Suma taxelor consular și cheltuielilor aferente pentru întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 30 Euro. Care urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor pe următorul cont :

 

La Embajada de La Republica De Moldova

Banco Santander

IBAN: ES19 0049 5126 50 261613 9067

Concepto: SSC (numele solicitantului)

 

Pentru transcrierea actului de schimbare a numelui/prenumelui eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte:

 

 • cererea de transcriere a actului de schimbare a numelui/prenumelui (în original+1 copie);
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, urmează a fi depuse actele pentru transcrierea actului de căsătorie) (în original+1 copie);
 • buletinul de identitate valabil al solicitantului (2 copii);
 • certificatul de naştere al solicitantului (2 copii);
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

 

Suma taxelor consular și cheltuielilor aferente pentru întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 30 Euro. Care urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor pe următorul cont :

 

La Embajada de La Republica De Moldova

Banco Santander

IBAN: ES19 0049 5126 50 261613 9067

Concepto: SSC (numele solicitantului)

 

*NOTĂ:

În conformitate cu Legea privind actele de stare civilă, nr. 100 din 26.04.2001 (Publicată la 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99, art. Nr. 765), actele de stare civilă (de naştere, de căsătorie, de schimbare a numelui etc.) ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

 

Actele de stare civila înregistrate de către autorităţile unui stat străin 17.08.2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Această procedură presupune perfectarea certificatului moldovenesc de stare civilă.

 

Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă. Înregistrarea şi transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc în afara teritoriului ţării, se efectuează de către organele de stare civilă din Republica Moldova sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

 

Cererea de transcriere urmează a fi soluţionată în termen de 2 luni din ziua depunerii, iar pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit.